مراسم رونمایی BJ60

مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب سالن A6

زمان: پنجشنبه 12 بهمن ماه - ساعت 11:30