فروش ورق تین پلیت ص 1  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

فروش ورق تین پلیت ص 1

خرید فروش
     میلیمیتر
فروش ورق تین پلیت ص 1
تحویل بندرعباس
میزان موجود 90 کیلو گرم
تعداد بازدید 7 بار
چین.وارداتی با امکان پرداخت یوزانس 6 ماهه و با قیمت بسیار مناسب dr9 لطفا ج ... 
11 روز قبل | مهندس کریمی
فروش ورق تین پلیت ص 1
تحویل اربیل
میزان موجود 1,030 کیلو گرم
تعداد بازدید 4 بار
با سلام حدود 800ورق تن پلیت (ورق حلبی قلع اندود) به وزن حدودی 1037 کیلو گرم ... 
15 روز قبل | mehdi.ramazani63
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 46,200 ریال (تحویل انزلی)
تعداد بازدید 3 بار
قیمت 4620تومان تمپر 3 تحویل انزلی 
1 ماه قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 46,200 ریال (تحویل انزلی)
تعداد بازدید 4 بار
قیمت 4620تومان تمپر 3 تحویل انزلی 
1 ماه قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 45,800 ریال (تحویل انزلی)
تعداد بازدید 4 بار
قیمت 4580تومان تحویل انزلی 
1 ماه قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 45,800 ریال (تحویل انزلی)
تعداد بازدید 4 بار
قیمت 4580تومان تحویل انزلی 
1 ماه قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 45,800 ریال (تحویل انزلی)
تعداد بازدید 3 بار
قیمت 4580تومان تحویل انزلی 
1 ماه قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 45,800 ریال (تحویل انزلی)
تعداد بازدید 3 بار
قیمت 4580تومان تحویل انزلی 
1 ماه قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 45,800 ریال (تحویل انزلی)
تعداد بازدید 3 بار
قیمت 4580تومان تحویل انزلی 
1 ماه قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 36,500 ریال (تحویل بندرعباس)
میزان موجود 100 کیلو گرم
تعداد بازدید 5 بار
قیمت cfr بندرعباس 895 دلار 
2 ماه قبل | مهندس کریمی