فروش ورق تین پلیت ص 1  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

فروش ورق تین پلیت ص 1

خرید فروش
     میلیمیتر
فروش ورق تین پلیت ص 1
تعداد بازدید 14 بار
فروش ورق تین پلیت چینی ضخامت 0.24 شیت ابعاد 765x765 تمپر 3 تحویل تهران 
16 روز قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت ورق تین پلیت 147,000 ریال
تعداد بازدید 12 بار
فروش ورق تین پلیت چینی ضخامت 0.26 شیت ابعاد 905x700 تمپر 3 
16 روز قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
تعداد بازدید 12 بار
ورق تین پلیت فولاد مبارکه تحویل تهران 0.28 ابعاد 800*800 0.30 ابعاد ... 
20 روز قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
تعداد بازدید 14 بار
ورق تین پلیت فولاد مبارکه تحویل تهران 0.28 ابعاد 800*800 0.30 ابعاد ... 
20 روز قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
تعداد بازدید 12 بار
ورق تین پلیت فولاد مبارکه تحویل تهران 0.28 ابعاد 800*800 0.30 ابعاد ... 
20 روز قبل | خسروتاج
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 53,300 ریال (تحویل بندر انزلی)
تعداد بازدید 53 بار
قزاق تمپر 3 t 3 2.8*2.8 
5 ماه قبل | پارسی
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 53,300 ریال (تحویل بندر انزلی)
تعداد بازدید 44 بار
قزاق تمپر 3 t 3 2.8*2.8 
5 ماه قبل | پارسی
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 53,300 ریال (تحویل بندر انزلی)
تعداد بازدید 43 بار
قزاق تمپر 3 t 3 2.8*2.8 
5 ماه قبل | پارسی
فروش ورق تین پلیت ص 1
قیمت هر کیلو 53,300 ریال (تحویل بندر انزلی)
تعداد بازدید 36 بار
قزاق تمپر 3 t 3 2.8 2.8 
5 ماه قبل | پارسی
فروش ورق تین پلیت ص 1
تحویل تهران
میزان موجود 20,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 61 بار
ورق سبدی موجود میباشد 
7 ماه قبل | www.amiirhoseinjarban
دانلود کنید