فروش ورق روغنی ص 1  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

فروش ورق روغنی ص 1

خرید فروش
     میلیمیتر
فروش ورق روغنی ص 1
تحویل انبار اصفهان
تعداد بازدید 47 بار
بازرگانی جهان یکی بزرگترین ومعتبرترین در ضمینه فروش انواع ورق روغنی به ... 
2 روز قبل | soheil_ghasemi1984
فروش ورق روغنی ص 1
قیمت هر کیلو 57,000 ریال (تحویل انزلی)
میزان موجود 24,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 1 بار
فروش ورق قزاق 
5 روز قبل | سانا شیت
فروش ورق روغنی ص 1
قیمت هر کیلو 56,500 ریال (تحویل انزلی)
میزان موجود 24,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 3 بار
 
5 روز قبل | سانا شیت
فروش ورق روغنی ص 1
قیمت هر کیلو 58,500 ریال (تحویل انزلی)
میزان موجود 24,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 1 بار
 
5 روز قبل | سانا شیت
فروش ورق روغنی ص 1
قیمت هر کیلو 58,500 ریال (تحویل انزلی)
میزان موجود 24,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 1 بار
 
5 روز قبل | سانا شیت
فروش ورق روغنی ص 1
قیمت هر کیلو 59,000 ریال (تحویل انزلی)
میزان موجود 24,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 1 بار
 
5 روز قبل | سانا شیت
فروش ورق روغنی ص 1
قیمت هر کیلو 70,000 ریال (تحویل انزلی)
میزان موجود 24,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 1 بار
 
5 روز قبل | سانا شیت
فروش ورق روغنی ص 1
قیمت هر کیلو 59,000 ریال (تحویل انزلی)
میزان موجود 24,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 1 بار
فروش ورق قزاق 
5 روز قبل | سانا شیت
فروش ورق روغنی ص 1
قیمت هر کیلو 82,000 ریال (تحویل انزلی)
میزان موجود 24,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 1 بار
فروش ورق قزاق 
5 روز قبل | سانا شیت
فروش ورق روغنی ص 1
قیمت هر کیلو 88,000 ریال (تحویل انزلی)
میزان موجود 24,000 کیلو گرم
تعداد بازدید 2 بار
فروش ورق قزاق 
5 روز قبل | سانا شیت
دانلود کنید