سامانه آهن 20 | قیمت ورق آهن – قیمت ورق فولادی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
بروزرسانی 30 تیر 1397 ساعت 11:8 صبح
نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 5245 5245
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1250 هفت الماس 5015 5015
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 شهرکرد 5310 5310
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 4850 4850
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 4895 4895
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهرکرد 4905 4905
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهرکرد 4950 4950
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 هفت الماس 4565 4565
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 هفت الماس 4565 4565
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 4725 4725
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 4765 4765
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهرکرد 4780 4780
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهرکرد 4820 4820
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 4735 4735
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 4725 4725
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهرکرد 4790 4790
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهرکرد 4770 4770
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 4585 4585
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 4675 4675
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهرکرد 4660 4660
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهرکرد 4680 4680
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 4605 4605
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 4635 4635
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهرکرد 4640 4640
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهرکرد 4660 4660
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس 4665 4665
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس 4615 4615
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 شهرکرد 4690 4690
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 شهرکرد 4670 4670
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 4635 4635
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 4735 4735
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهرکرد 4690 4690
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهرکرد 4790 4790
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس 4605 4605
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس 4815 4815
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 شهرکرد 4720 4720
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 شهرکرد 4820 4820
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس 4995 4995
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 هفت الماس 4945 4945
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 شهرکرد 4940 4940
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 شهرکرد 4890 4890
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس 4935 4935
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 هفت الماس 4985 4985
دانلود کنید