قیمت انواع رابیتس - سه‌شنبه 29 آبان 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
بروزرسانی 29 آبان 1397 ساعت 1:9 عصر
نوع رابیتس وزن چشمه ستون تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
380 380 9.3 ایران رابیتس 8400
590 590 9.3 ایران رابیتس 8600
630 630 9.3 ایران رابیتس 8900
450 450 11.3 ایران رابیتس 9500
660 660 11.3 ایران رابیتس 10500
800 800 11.3 ایران رابیتس 11000
890 890 11.3 ایران رابیتس 11300
440 440 13.3 ایران رابیتس 10100
60 60 11.3 ایران رابیتس 10400
730 730 13.3 ایران رابیتس 10900
820 820 13.3 ایران رابیتس 11700
900 900 13.3 ایران رابیتس 12100
970 970 13.3 ایران رابیتس 12400
1010 1010 13.3 ایران رابیتس 12600
1080 1080 13.3 ایران رابیتس 12900
1220 1220 13.3 کارخانه مسعود 14100
380 380 9.3 کارخانه مسعود 8410
600 600 9.3 کارخانه مسعود 8610
700 700 9.3 کارخانه مسعود 9110
770 770 9.3 کارخانه مسعود 9410
830 830 9.3 کارخانه مسعود 9710
700 700 13.3 کارخانه مسعود 10410
750 750 13.3 کارخانه مسعود 11110
800 800 13.3 کارخانه مسعود 11610
840 840 13.3 کارخانه مسعود 11810
900 900 13.3 کارخانه مسعود 12110
970 970 13.3 کارخانه مسعود 12910
1010 1010 13.3 کارخانه مسعود 13110
1070 1070 13.3 کارخانه مسعود 14610
1350 1350 13.3 کارخانه مسعود 15110
دانلود کنید