قیمت انواع رابیتس - چهارشنبه 27 تیر 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
بروزرسانی 27 تیر 1397 ساعت 10:13 صبح
نوع رابیتس وزن چشمه ستون تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
400 400 9.3 ایران رابیتس 4750
650 540 11.3 ایران رابیتس 5250
700 730 13.3 ایران رابیتس 5850
850 680 13.3 ایران رابیتس 6350
750 740 11.3 ایران رابیتس 6750
840 810 13.3 ایران رابیتس 7050
900 900 13.3 ایران رابیتس 7350
980 980 13.3 ایران رابیتس 7450
1020 1020 13.3 ایران رابیتس 7550
1090 1090 9.3 ایران رابیتس 7550
1230 1230 9.3 ایران رابیتس 7650
400 620 9.3 کارخانه مسعود 4560
600 700 13.3 کارخانه مسعود 4760
700 840 13.3 کارخانه مسعود 5460
830 920 13.3 کارخانه مسعود 6360
900 960 13.3 کارخانه مسعود 6660
960 1010 13.3 کارخانه مسعود 6960
1000 1080 13.3 کارخانه مسعود 7360
1200 1120 13.3 کارخانه مسعود 7560
1230 1160 13.3 کارخانه مسعود 8060
1270 1210 13.3 کارخانه مسعود 8060
1350 1270 13.3 کارخانه مسعود 8060
دانلود کنید