قیمت انواع لوله و پروفیل - سه‌شنبه 24 بهمن 1396  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نوع پروفیل ضخامت ابعاد طول تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
قوطی پروفیل 1.5 20*10 6 متری لوله پروفیل صابری 3400
قوطی پروفیل 2 25*10 6 متری لوله پروفیل صابری 2880
قوطی پروفیل 2.5 25*10 6 متری لوله پروفیل صابری 2880
قوطی پروفیل 3 20*10 6 متری لوله پروفیل صابری 2880
قوطی پروفیل 2 30*10 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2 20*20 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2 30*20 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2 30*30 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2 40*40 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2 40*60 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2 60*60 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2 40*80 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2.5 30*30 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2.5 40*40 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2.5 40*60 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2.5 60*60 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2.5 40*80 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2.5 80*80 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2.5 90*90 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 2.5 100*100 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 3 30*30 6 متری جهان 2870
قوطی پروفیل 3 40*40 6 متری جهان 2880
قوطی پروفیل 3 40*60 6 متری جهان 2880
قوطی پروفیل 3 60*60 6 متری جهان 2880
قوطی پروفیل 3 40*80 6 متری جهان 2880
قوطی پروفیل 2 30*10 6 متری کیان پرشیا 2870
قوطی پروفیل 2 20*20 6 متری کیان پرشیا 2875
قوطی پروفیل 2 30*30 6 متری کیان پرشیا 2875
قوطی پروفیل 2 40*40 6 متری کیان پرشیا 2875
قوطی پروفیل 2 40*60 6 متری کیان پرشیا 2875
قوطی پروفیل 2 40*80 6 متری کیان پرشیا 2875