قیمت انواع مش - سه‌شنبه 22 آبان 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
بروزرسانی 22 آبان 1397 ساعت 3:28 عصر
نوع مش ضخامت چشمه ابعاد تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
6 10*10 فولاد صنعت البرز 0 5720
6 15*15 فولاد صنعت البرز 0 5720
6 20*20 فولاد صنعت البرز 0 5720
6 25*25 فولاد صنعت البرز 0 5720
6 30*30 فولاد صنعت البرز 0 5720
8 10*10 فولاد صنعت البرز 0 4920
8 15*15 فولاد صنعت البرز 0 4920
8 20*20 فولاد صنعت البرز 0 4920
8 25*25 فولاد صنعت البرز 0 4920
8 30*30 فولاد صنعت البرز 0 4920
10 10*10 فولاد صنعت البرز 0 4870
10 15*15 فولاد صنعت البرز 0 4870
10 20*20 فولاد صنعت البرز 0 4870
10 25*25 فولاد صنعت البرز 0 4870
10 30*30 فولاد صنعت البرز 0 4870
12 10*10 فولاد صنعت البرز 0 5120
12 15*15 فولاد صنعت البرز 0 5120
12 20*20 فولاد صنعت البرز 0 5120
12 25*25 فولاد صنعت البرز 0 5120
12 30*30 فولاد صنعت البرز 0 5120
14 10*10 فولاد صنعت البرز 0 5320
14 15*15 فولاد صنعت البرز 0 5320
14 20*20 فولاد صنعت البرز 0 5320
14 25*25 فولاد صنعت البرز 0 5320
14 30*30 فولاد صنعت البرز 0 5320
دانلود کنید