قیمت انواع مش - یکشنبه 31 تیر 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
بروزرسانی 31 تیر 1397 ساعت 2:22 عصر
نوع مش ضخامت چشمه ابعاد تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
6 10*10 فولاد صنعت البرز 0 4290
6 15*15 فولاد صنعت البرز 0 4290
6 20*20 فولاد صنعت البرز 0 4290
6 25*25 فولاد صنعت البرز 0 4290
6 30*30 فولاد صنعت البرز 0 4290
8 10*10 فولاد صنعت البرز 0 4000
8 15*15 فولاد صنعت البرز 0 4000
8 20*20 فولاد صنعت البرز 0 4000
8 25*25 فولاد صنعت البرز 0 4000
8 30*30 فولاد صنعت البرز 0 4000
10 10*10 فولاد صنعت البرز 0 3960
10 15*15 فولاد صنعت البرز 0 3960
10 20*20 فولاد صنعت البرز 0 3960
10 25*25 فولاد صنعت البرز 0 3960
10 30*30 فولاد صنعت البرز 0 3960
12 10*10 فولاد صنعت البرز 0 4050
12 15*15 فولاد صنعت البرز 0 4050
12 20*20 فولاد صنعت البرز 0 4050
12 25*25 فولاد صنعت البرز 0 4050
12 30*30 فولاد صنعت البرز 0 4050
14 10*10 فولاد صنعت البرز 0 4100
14 15*15 فولاد صنعت البرز 0 4100
14 20*20 فولاد صنعت البرز 0 4100
14 25*25 فولاد صنعت البرز 0 4100
14 30*30 فولاد صنعت البرز 0 4100
دانلود کنید