قیمت انواع فنس - شنبه 7 بهمن 1396  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نوع فنس ضخامت چشمه تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
7.5 فنس گلستان 3000
6.5 فنس گلستان 3400
5.5 فنس گلستان 4000
4.5 فنس گلستان 4500
7.5 فنس گلستان 3600
6.5 فنس گلستان 4000
5.5 فنس گلستان 5000
4.5 فنس گلستان 6400
7.5 فنس گلستان 4200
6.5 فنس گلستان 5200
5.5 فنس گلستان 5000
4.5 فنس گلستان 7600
7.5 فنس گلستان 5300
6.5 فنس گلستان 6200
5.5 فنس گلستان 7000
7.5 فنس گلستان 8900
6.5 فنس گلستان 6200
5.5 فنس گلستان 7500
4.5 فنس گلستان 8400