قیمت انواع ناودانی - دوشنبه 21 آبان 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
بروزرسانی 21 آبان 1397 ساعت 11:51 صبح
نوع ناودانی ضخامت ابعاد طول تولید استاندارد قیمت بنگاه قیمت کارخانه
8 6 فولاد ناب تبریز 0 4550
10 6 فولاد ناب تبریز 0 4630
10 6 فولاد ناب تبریز 0 4630
12 6 فولاد ناب تبریز 0 4630
12 6 فولاد ناب تبریز 0 4630
14 6 فولاد ناب تبریز 0 4630
14 6 فولاد ناب تبریز 0 4630
16 6 فولاد ناب تبریز 0 4630
16 6 فولاد ناب تبریز 0 4630
دانلود کنید