سامانه آهن 20 | قیمت تیرآهن اصفهان – انواع تیرآهن  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
بروزرسانی 27 تیر 1397 ساعت 2:38 عصر
نوع تیرآهن سایز استاندارد طول تولید واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
12 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3430
14 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3430
16 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3320
18 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3400
20 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
22 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3500
24 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3500
27 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3500
30 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3460
14 IPE ناب تبریز کیلوگرم 3650
16 IPE ناب تبریز کیلوگرم 3600
18 IPE ناب تبریز کیلوگرم 3600
16 IPE نورد آریان فولاد شاخه 570000
18 IPE نورد آریان فولاد شاخه 610000
20 IPE نورد آریان فولاد شاخه 730000
22 IPE نورد آریان فولاد شاخه 875000
24 IPE نورد آریان فولاد شاخه 998000
14 IPE نورد آریان فولاد شاخه 1158000
دانلود کنید