سامانه آهن 20 | قیمت تیرآهن اصفهان – انواع تیرآهن  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نوع تیرآهن سایز استاندارد طول تولید واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
12 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 3090
14 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 2950
16 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 2850
18 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 2860
20 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 3050
22 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 3050
24 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3050
27 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3050
30 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3300
14 IPE ناب تبریز کیلوگرم 2600
16 IPE ناب تبریز کیلوگرم 2600
18 IPE ناب تبریز کیلوگرم 2600
14 IPE نورد فولاد یزد کیلوگرم 2550
16 IPE نورد فولاد یزد کیلوگرم 2390
18 IPE نورد فولاد یزد کیلوگرم 2390
20 IPE نورد فولاد یزد کیلوگرم 2550
22 IPE نورد فولاد یزد کیلوگرم 2220
16 IPE نورد آریان فولاد شاخه 440000
18 IPE نورد آریان فولاد شاخه 565000
20 IPE نورد آریان فولاد شاخه 635000
22 IPE نورد آریان فولاد شاخه 760000
24 IPE نورد آریان فولاد شاخه 945000
14 IPE جهان فولاد غرب شاخه 395000
14 IPE اریا ذوب شاخه 285000
20 IPE اریا ذوب شاخه 590000
14 IPE شاهین بناب شاخه 2590
16 IPE شاهین بناب شاخه 2590
14 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 340000
16 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 437000
18 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 537000
20 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 650000
22 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 790000
24 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 970000
14 IPE نورد کوثراهواز کیلوگرم 2700
16 IPE نورد کوثراهواز کیلوگرم 2700
18 IPE نورد کوثراهواز کیلوگرم 2700