سامانه آهن 20 | قیمت میلگرد – لیست نرخ میلگرد  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
بروزرسانی 1 آبان 1397 ساعت 12:4 عصر
نوع میلگرد سایز استاندارد طول تولید حالت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
4540
4540
10 A2 آناهیتا گیلان شاخه 4790
10 A2 ابهر شاخه 4590
10 A3 ظفر بناب شاخه 4770
10 A3 ظفر بناب شاخه 4770
10 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 4680
10 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4680
12 A3 ذوب آهن شاخه 4440
12 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4740
12 A2 ابهر شاخه 4290
12 A3 ارگ تبریز شاخه 4490
12 A3 ظفر بناب شاخه 4730
12 A3 ظفر بناب شاخه 4730
12 A3 نیشابور شاخه 4760
12 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4650
14 A3 ذوب آهن شاخه 4440
14 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4740
14 A3 ابهر شاخه 4990
14 A3 ظفر بناب شاخه 4730
14 A3 نیشابور شاخه 4500
14 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4650
16 A3 ذوب آهن شاخه 4580
16 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4740
16 A3 ابهر شاخه 4290
16 A3 ارگ تبریز شاخه 4290
16 A3 ظفر بناب شاخه 4730
16 A3 نیشابور شاخه 4450
16 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4650
18 A3 ذوب آهن شاخه 4320
18 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4740
18 A3 ابهر شاخه 4490
18 A3 ارگ تبریز شاخه 4210
18 A3 ظفر بناب شاخه 4730
18 A3 نیشابور شاخه 4300
18 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4650
20 A3 ذوب آهن شاخه 4320
20 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4740
20 A3 ابهر شاخه 4290
20 A3 ارگ تبریز شاخه 4220
20 A3 ظفر بناب شاخه 4730
20 A3 نیشابور شاخه 4400
22 A3 ذوب آهن شاخه 4220
22 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4740
22 A3 ابهر شاخه 4490
22 A3 ارگ تبریز شاخه 4210
22 A2 ظفر بناب شاخه 4730
22 A3 نیشابور شاخه 4300
22 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4650
25 A3 ذوب آهن شاخه 4230
25 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4740
25 A3 ابهر شاخه 4290
25 A3 ارگ تبریز شاخه 4230
25 A2 ظفر بناب شاخه 4730
25 A3 نیشابور شاخه 4300
28 A3 ظفر بناب شاخه 4730
28 A3 نیشابور شاخه 4300
28 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4650
32 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4650
8 A2 آناهیتا گیلان شاخه 4840
8 A2 ظفر بناب شاخه 4790
8 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 4700
8 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4780
دانلود کنید