قیمت انواع نبشی - چهارشنبه 27 تیر 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
بروزرسانی 27 تیر 1397 ساعت 2:38 عصر
نوع نبشی ضخامت ابعاد استاندارد تولید طول قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3590
8 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3950
10 100*100 کیلوگرم اریان فولاد 3420
12 120*120 کیلوگرم اریان فولاد 3770
12 130*130 کیلوگرم اریان فولاد 3420
15 150*150 کیلوگرم اریان فولاد 3770
3 30*30 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3600
3 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3510
4 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3500
3 40*40 کیلوگرم اریان فولاد 3450
5 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3500
4 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3510
3 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3520
6 50*50 کیلوگرم فولادناب تبریز 2720
4 50*50 کیلوگرم اریان فولاد 3420
5 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 3510
6 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 3490
4 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 3510
3 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3520
5 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3700
6 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3700
6 60*60 کیلوگرم اریان فولاد 3420
5 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3700
6 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3700
4 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3510
7 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3480
8 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3500
7 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3550
6 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 3590
8 80*80 کیلوگرم اریان فولاد 3420
دانلود کنید