سامانه آهن 20 | قیمت ورق آهن – قیمت ورق فولادی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
ورق آهن

ورق آهن

ورق مشتق شده از آهن به صورت رول ارایه می‌شود. ورق فلزی به دو صورت سرد در گروه ورق روغنی و گرم در گروه ورق سیاه عرضه می‌شود. نامگذاری ورق های روغنی را اصطلاحی عامیانه و بر مبنای وضعیت ظاهری این نوع ورق شکل داده است. ورق نوع سرد یا روغنی دارای کیفیت بالاتری است و بیشتر در کارهای که قابل دیده شدن است بکار برده می‌شود. از دیگر انواع ورق ‌ها می‌توان به ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق آجدار و غیره اشاره کرد.

قیمت ورق آهن و ورق فولادی

بروزرسانی 25 تیر 1397 ساعت 11:2 صبح
نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.18 رول 1000 چینی 9170 0
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18 رول 1000 چینی 9120 0
ورق گالوانیزه رنگی پرنقالی 0.18 رول 1000 چینی 9120 0
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.18 رول 1000 چینی 9120 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.18 رول 1000 چینی 9120 0
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.18 رول 1000 چینی 9120 0
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.18 رول 1000 چینی 9120 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.18 رول 1000 چینی 9120 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.18 رول 1000 چینی 9120 0
ورق گالوانیزه 0.20 رول 1000 چینی 9370 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.25 رول 1000 چینی 8170 0
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.25 رول 1000 چینی 8000 0
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.25 رول 1000 چینی 8000 0
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.25 رول 1000 چینی 8000 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.25 رول 1000 چینی 8000 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.25 رول 1000 چینی 8000 0
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.25 رول 1000 چینی 8000 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.25 رول 1000 چینی 8000 0
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.25 رول 1000 چینی 8000 0
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.30 رول 1000 چینی 7470 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.30 رول 1000 چینی 7470 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.30 رول 1000 چینی 7470 0
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.30 رول 1000 چینی 7470 0
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.30 رول 1000 چینی 7470 0
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.30 رول 1000 چینی 7470 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.30 رول 1000 چینی 7470 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.30 رول 1000 چینی 7470 0
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.30 رول 1000 چینی 7470 0
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.30 رول 1000 چینی 7470 0
ورق گالوانیزه 0.35 رول 1000 چینی 7070 0
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 5145 5145
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1250 هفت الماس 5015 5015
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 شهرکرد 5210 5210
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 چینی 6600 0
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 قزاق 5320 0
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 چینی 5470 0
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 قزاق 4930 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1000 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1000 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1000 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.47 رول 1000 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1000 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1000 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1000 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1000 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1250 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1250 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1250 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1250 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1250 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1250 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1250 چینی 5820 0
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 4790 4790
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 4735 4735
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهرکرد 4845 4845
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهرکرد 4800 4800
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1000 قزاق 0 4120
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1250 قزاق 0 4120
ورق روغنی 0.5 st12 رول 100 هفت الماس 0 4120
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 چینی 4960 0
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 چینی 5000 0
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 قزاق 5010 0
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 قزاق 4830 0
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 هفت الماس 4565 4565
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 هفت الماس 4565 4565
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 چینی 4990 0
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 چینی 5010 0
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 قزاق 4685 0
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 قزاق 4620 0
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 4635 4635
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 4685 4685
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهرکرد 4660 4660
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهرکرد 4740 4740
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 قزاق 0 4120
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 قزاق 0 4120
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 هفت الماس 0 4120
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 هفت الماس 0 4120
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 چینی 4890 0
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 چینی 4770 0
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 قزاق 4750 0
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 قزاق 4705 4535
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 4635 4635
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 4565 4565
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهرکرد 4690 4690
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهرکرد 4590 4590
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1000 قزاق 4120
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 قزاق 4120
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 هفت الماس 4120
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 چینی 4650 0
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 قزاق 4705 0
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1250 قزاق 4705 4375
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 4365 4365
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 4575 4575
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهرکرد 4520 4520
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهرکرد 4630 4630
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 قزاق 4120
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1250 قزاق 4120
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 هفت الماس 0 4120
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1000 قزاق 4495 0
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1250 قزاق 4495 0
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 4335 4335
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 4515 4515
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهرکرد 4490 4490
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهرکرد 4570 4570
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 قزاق 4120
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1250 قزاق 4120
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 هفت الماس 4120
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق 4120
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس 4120
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 هفت الماس 4495 4495
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 هفت الماس 4585 4585
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 شهرکرد 4550 4550
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 شهرکرد 4640 4640
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 4545 4545
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 4615 4615
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهرکرد 4520 4520
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهرکرد 4700 4700
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 قزاق 4585 0
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 قزاق 4585 0
ورق روغنی 1.25 st12 رول 1000 قزاق 4120
ورق روغنی 1.25 st12 رول 1000 قزاق 4120
ورق روغنی 1.5 st12 رول 1000 هفت الماس 0 4120
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 هفت الماس 4515 4515
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 هفت الماس 4735 4735
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 شهرکرد 4620 4620
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 شهرکرد 4790 4790
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 قزاق 4585 0
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 قزاق 4120
ورق روغنی 2 st12 رول 1250 قزاق 4120
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 هفت الماس 4120
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 3800
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 قزاق 0 3800
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 هفت الماس 4785 4785
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 هفت الماس 4675 4675
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 شهرکرد 4840 4840
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 شهرکرد 4730 4730
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 قزاق 4880 4850
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 قزاق 4860 0
ورق سیاه 2.5 st37 رول 1000 روس 0 3800
ورق سیاه 2.5 st37 رول 1000 قزاق 0 3800
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1000 هفت الماس 4808 4808
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1250 هفت الماس 4805 4805
ورق سیاه 3 st37 رول 1000 روس 0 3800
ورق سیاه 3 st37 رول 1000 قزاق 0 3800
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1250 چینی 4680 0
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1000 چینی 4630 0
ورق گالوانیزه 5.00 رول 1250 چینی 4900 0
دانلود کنید