سامانه آهن 20 | قیمت ورق آهن – قیمت ورق فولادی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
ورق آهن

ورق آهن

ورق مشتق شده از آهن به صورت رول ارایه می‌شود. ورق فلزی به دو صورت سرد در گروه ورق روغنی و گرم در گروه ورق سیاه عرضه می‌شود. نامگذاری ورق های روغنی را اصطلاحی عامیانه و بر مبنای وضعیت ظاهری این نوع ورق شکل داده است. ورق نوع سرد یا روغنی دارای کیفیت بالاتری است و بیشتر در کارهای که قابل دیده شدن است بکار برده می‌شود. از دیگر انواع ورق ‌ها می‌توان به ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق آجدار و غیره اشاره کرد.

قیمت ورق آهن و ورق فولادی

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.18 رول 1000 چینی 6130 6000
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18 رول 1000 چینی 6130 0
ورق گالوانیزه رنگی پرنقالی 0.18 رول 1000 چینی 6130 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.18 رول 1000 چینی 5360 0
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.18 رول 1000 چینی 6130 6000
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.18 رول 1000 چینی 6130 6000
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.18 رول 1000 چینی 6130 6000
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.18 رول 1000 چینی 6130 6000
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.18 رول 1000 چینی 6130 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.18 رول 1000 چینی 6130 0
ورق گالوانیزه 0.20 رول 1000 چینی 0 5300
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.25 رول 1000 چینی 0 6400
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.25 رول 1000 چینی 0 5700
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.25 رول 1000 چینی 5830 5700
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.25 رول 1000 چینی 5830 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.25 رول 1000 چینی 5830 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.25 رول 1000 چینی 5480 0
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.25 رول 1000 چینی 0 5700
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.25 رول 1000 چینی 0 5700
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.25 رول 1000 چینی 0 5700
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.30 رول 1000 چینی 5170 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.30 رول 1000 چینی 5140 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.30 رول 1000 چینی 0 6200
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.30 رول 1000 چینی 0 5400
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.30 رول 1000 چینی 5530 0
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.30 رول 1000 چینی 4740 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.30 رول 1000 چینی 4650 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.30 رول 1000 چینی 4430 0
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.30 رول 1000 چینی 0 5400
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.30 رول 1000 چینی 0 5400
ورق گالوانیزه 0.35 رول 1000 چینی 4630 4500
ورق روغنی 0.36 st12 رول 1000 قزاق 3120
ورق روغنی 0.36 st12 رول 1000 قزاق 3120
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 4060 4030
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1250 هفت الماس 4030 4000
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 شهرکرد 4090 4050
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 چینی 4430 4300
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 قزاق 4050 4000
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 چینی 4030 3900
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 قزاق 3850 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1000 چینی 4720 0
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1000 چینی 4830 4700
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1000 چینی 0 6200
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.47 رول 1000 چینی 0 4700
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1000 چینی 0 4700
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1000 چینی 4830 4700
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1000 چینی 4830 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1000 چینی 0 4700
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1250 چینی 4830 4700
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1250 چینی 0 4700
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1250 چینی 0 4700
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1250 چینی 0 4700
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1250 چینی 0 4700
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1250 چینی 4320 0
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1250 چینی 0 4700
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 3890 3860
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 3890 3860
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهرکرد 3920 3880
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهرکرد 3920 3880
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1000 قزاق 3270
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1250 قزاق 3270
ورق روغنی 0.5 st12 رول 100 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه 3350
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 چینی 3980 3850
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 چینی 3980 3850
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 قزاق 3910 3860
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 قزاق 3910 3860
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 هفت الماس 3885 3855
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 هفت الماس 3885 3855
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 چینی 3980 3850
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 چینی 3980 3850
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 قزاق 3905 3855
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 قزاق 3905 0
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 3875 3845
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 3875 3845
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهرکرد 3905 3865
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهرکرد 3905 3865
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 قزاق 3200
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 قزاق 3200
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه 3350
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 چینی 3930 3800
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 چینی 3930 3800
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 قزاق 3895 3855
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 قزاق 3895 0
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 3850 3820
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 3850 3820
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهرکرد 3880 3840
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهرکرد 3880 3840
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1000 قزاق 3230
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 قزاق 3230
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 هفت الماس 3120
ورق روغنی 0.7 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 چینی 3850 0
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 قزاق 3870 0
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1250 قزاق 3870 3820
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 3840 3810
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 3840 3810
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهرکرد 3870 3830
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهرکرد 3870 3840
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 قزاق 3230
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1250 قزاق 3230
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 0.8 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1000 قزاق 3860 3810
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1250 قزاق 3860 3810
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 3840 3810
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 3840 3810
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهرکرد 3870 3830
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهرکرد 3870 3830
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 قزاق 3230
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1250 قزاق 3230
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 هفت الماس 3120
ورق روغنی 0.9 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق 3230
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس 3120
ورق روغنی 1 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 هفت الماس 3830 3800
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 هفت الماس 3830 3800
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 شهرکرد 3860 3820
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 شهرکرد 3860 3820
ورق روغنی 1.2 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 3830 3800
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 3830 3800
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهرکرد 3860 3820
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهرکرد 3860 3820
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 قزاق 3850 3800
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 قزاق 3850 3800
ورق روغنی 1.25 st12 رول 1000 قزاق 3230
ورق روغنی 1.25 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق روغنی 1.5 st12 رول 1000 قزاق 3230
ورق روغنی 1.5 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 1.5 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق روغنی 1.5 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق سیاه 1.5 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق سیاه 1.5 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق روغنی 1.5 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 هفت الماس 3830 3800
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 هفت الماس 3830 3800
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 شهرکرد 3860 3820
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 شهرکرد 3860 3820
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 قزاق 3850 3800
ورق روغنی 1.8 st12 رول 1000 قزاق 3230
ورق سیاه 10 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2390
ورق سیاه 10 st37 رول 1250 گیلان 0 2390
ورق سیاه 12 st37 رول 1250 گیلان 2380
ورق سیاه 15 st37 رول 1500 گیلان 0 2390
ورق روغنی 2 st12 رول 1250 قزاق 3230
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 هفت الماس 3120
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 3120
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 3120
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 2730
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 قزاق 0 2730
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 قزاق 0 2780
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق روغنی 2 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 هفت الماس 3900 3870
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 هفت الماس 3900 3870
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 شهرکرد 3930 3890
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 شهرکرد 3930 3890
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 قزاق 3970 3920
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 قزاق 3970 3920
ورق روغنی 2.5 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1000 هفت الماس 4000 3970
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1250 هفت الماس 4000 3970
ورق سیاه 3 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق روغنی 3 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق سیاه 4 st37 رول 1000 فولاد مبارکه 0 2700
ورق سیاه 4 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1250 چینی 4300 0
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1000 چینی 4300 0
ورق سیاه 4.8 st37 رول 1000 فولاد مبارکه 0 2690
ورق سیاه 5 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق گالوانیزه 5.00 رول 1250 چینی 4300 0
ورق سیاه 8 st37 شیت 1500 فولاد مبارکه 0 2390
ورق سیاه 8 st37 رول 1250 گیلان 0 2390