سامانه آهن 20 | قیمت ورق آهن – قیمت ورق فولادی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
ورق آهن

ورق آهن

ورق مشتق شده از آهن به صورت رول ارایه می‌شود. ورق فلزی به دو صورت سرد در گروه ورق روغنی و گرم در گروه ورق سیاه عرضه می‌شود. نامگذاری ورق های روغنی را اصطلاحی عامیانه و بر مبنای وضعیت ظاهری این نوع ورق شکل داده است. ورق نوع سرد یا روغنی دارای کیفیت بالاتری است و بیشتر در کارهای که قابل دیده شدن است بکار برده می‌شود. از دیگر انواع ورق ‌ها می‌توان به ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق آجدار و غیره اشاره کرد.

قیمت ورق آهن و ورق فولادی

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.18 رول 1000 چینی 4860 4730
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18 رول 1000 چینی 4830 4700
ورق گالوانیزه رنگی پرنقالی 0.18 رول 1000 چینی 4730 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.18 رول 1000 چینی 5360 5230
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.18 رول 1000 چینی 4830 4700
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.18 رول 1000 چینی 4830 4700
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.18 رول 1000 چینی 4830 4700
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.18 رول 1000 چینی 4830 4700
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.18 رول 1000 چینی 5130 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.18 رول 1000 چینی 4830 0
ورق گالوانیزه 0.20 رول 1000 چینی 4800 4670
ورق گالوانیزه 0.22 رول 1000 چینی 4650 4520
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.25 رول 1000 چینی 0 4500
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.25 رول 1000 چینی 4630 4500
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.25 رول 1000 چینی 4860 4730
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.25 رول 1000 چینی 4730 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.25 رول 1000 چینی 4730 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.25 رول 1000 چینی 0 4500
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.25 رول 1000 چینی 4830 4700
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.25 رول 1000 چینی 0 4630
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.25 رول 1000 چینی 4730 4600
ورق گالوانیزه 0.25 رول 1000 چینی 0 4410
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.30 رول 1000 چینی 4300 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.30 رول 1000 چینی 4530 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.30 رول 1000 چینی 5300 0
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.30 رول 1000 چینی 4630 4500
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.30 رول 1000 چینی 4650 0
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.30 رول 1000 چینی 4630 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.30 رول 1000 چینی 0 4270
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.30 رول 1000 چینی 4430 4300
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.30 رول 1000 چینی 4500 4370
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.30 رول 1000 چینی 4700 0
ورق گالوانیزه 0.30 رول 1000 چینی 0 4330
ورق گالوانیزه 0.35 رول 1000 چینی 4320 0
ورق روغنی 0.36 st12 رول 1000 قزاق  0 3060
ورق روغنی 0.36 st12 رول 1000 قزاق  0 3060
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 3980 3950
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1250 هفت الماس 3950 3920
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 شهرکرد 4010 3970
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 چینی 4170 4040
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 قزاق 3990 3940
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 چینی 3930 3800
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 قزاق 3910 3860
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1000 چینی 0 4400
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1000 چینی 4200 4070
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1000 چینی 4410 4280
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.47 رول 1000 چینی 4280 4150
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1000 چینی 4310 4180
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1000 چینی 4200 4070
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1000 چینی 4250 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1000 چینی 4230 4100
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1250 چینی 4380 4250
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1250 چینی 4400 4270
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1250 چینی 4410 4280
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1250 چینی 4420 4290
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1250 چینی 4380 4250
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1250 چینی 4320 0
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1250 چینی 4380 4250
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 3770 3740
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 3780 3750
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهرکرد 3810 3770
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهرکرد 3820 3780
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 چینی 3870 3740
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 چینی 3920 3800
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 قزاق 3780 3730
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 قزاق 3830 3780
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 هفت الماس 3740 3710
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 هفت الماس 3740 3710
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 چینی 3830 3650
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 چینی 3850 3650
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 قزاق 3800 3750
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 قزاق 3800 3750
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 3720 3690
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 3710 3680
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهرکرد 3780 3740
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهرکرد 3770 3730
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 چینی 3770 3640
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 چینی 3800 3620
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 قزاق 3780 3730
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 قزاق 3780 3730
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 3700 3670
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 3670 3640
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهرکرد 3750 3710
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهرکرد 3730 3690
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 چینی 3660 3530
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 قزاق 3670 0
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1250 قزاق 3710 3660
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 3695 3665
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 3655 3625
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهرکرد 3725 3685
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهرکرد 3725 3695
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1000 قزاق 3660 3610
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1250 قزاق 3680 3630
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 3680 3650
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 3660 3630
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهرکرد 3725 3685
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهرکرد 3705 3665
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3060
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3060
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3060
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3060
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3060
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3060
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3060
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3060
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3060
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3060
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3100
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3100
روق روغنی 1 st12 رول 100 هفت الماس 0 3040
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3040
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 هفت الماس 0 3040
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 هفت الماس  0 3020
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس  0 3020
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3020
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس  0 3020
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 هفت الماس 3680 3650
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 هفت الماس 3670 3640
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 شهرکرد 3720 3680
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 شهرکرد 3730 3690
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 3710 3680
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 3670 3640
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهرکرد 3740 3700
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهرکرد 3740 3710
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 قزاق 3695 3645
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 قزاق 3715 3655
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 هفت الماس 3680 3640
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 هفت الماس 3670 3640
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 شهرکرد 3750 3710
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 شهرکرد 3760 3720
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 قزاق 3695 3645
ورق سیاه 10 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2390
ورق سیاه 10 st37 رول 1250 گیلان 0 2390
ورق سیاه 12 st37 رول 1250 گیلان 2380
ورق سیاه 15 st37 رول 1500 گیلان 0 2390
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 قزاق  0 3100
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 قزاق  0 3100
ورق روغنی 2 st12 رول 1250 قزاق  0 3200
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 هفت الماس  0 3020
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3050
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 2730
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 2730
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 2730
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 قزاق 0 2730
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 قزاق 0 2780
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 هفت الماس 3740 3710
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 هفت الماس 3740 3710
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 شهرکرد 3790 3750
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 شهرکرد 3790 3750
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 قزاق 3860 3810
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 قزاق 3810 3760
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1000 هفت الماس 3770 3740
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1250 هفت الماس 3770 3740
ورق سیاه 3 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق سیاه 4 st37 رول 1000 فولاد مبارکه 0 2700
ورق سیاه 4 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1250 چینی 3890 0
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1000 چینی 3890 0
ورق سیاه 5 st37 رول 1000 فولاد مبارکه 0 2690
ورق سیاه 5 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق گالوانیزه 5.00 رول 1250 چینی 4040 0
ورق سیاه 8 st37 شیت 1500 فولاد مبارکه 0 2390
ورق سیاه 8 st37 رول 1250 گیلان 0 2390