سامانه آهن 20 | قیمت ورق آهن – قیمت ورق فولادی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
ورق آهن

ورق آهن

ورق مشتق شده از آهن به صورت رول ارایه می‌شود. ورق فلزی به دو صورت سرد در گروه ورق روغنی و گرم در گروه ورق سیاه عرضه می‌شود. نامگذاری ورق های روغنی را اصطلاحی عامیانه و بر مبنای وضعیت ظاهری این نوع ورق شکل داده است. ورق نوع سرد یا روغنی دارای کیفیت بالاتری است و بیشتر در کارهای که قابل دیده شدن است بکار برده می‌شود. از دیگر انواع ورق ‌ها می‌توان به ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق آجدار و غیره اشاره کرد.

قیمت ورق آهن و ورق فولادی

بروزرسانی 30 آبان 1397 ساعت 4:16 عصر
نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی پرنقالی 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.25 رول 1000 چینی 0 16600
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 0 11200
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1250 هفت الماس 0 11200
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 0 9500
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 0 9500
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1000 قزاق 0 8200
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1250 قزاق 0 8200
ورق روغنی 0.5 st12 رول 100 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 0 9500
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 0 9500
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 قزاق 0 7500
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 قزاق 0 7500
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 0 9400
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 0 9400
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1000 قزاق 0 7500
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 قزاق 0 7500
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 0 8950
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 0 8950
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 قزاق 0 7150
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1250 قزاق 0 7150
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 0 8950
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 0 8850
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 قزاق 0 7150
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1250 قزاق 0 7150
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق 0 7150
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 هفت الماس 0 8850
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 هفت الماس 0 8850
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 0 8830
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 0 8830
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 1.25 st12 رول 1000 قزاق 0 7150
ورق روغنی 1.25 st12 رول 1000 قزاق 0 7150
ورق روغنی 1.5 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 هفت الماس 0 8830
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 هفت الماس 0 8830
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 قزاق 0 7150
ورق روغنی 2 st12 رول 1250 قزاق 0 7150
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 هفت الماس 0 8900
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 هفت الماس 0 8900
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1000 هفت الماس 0 8900
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1250 هفت الماس 0 8900
دانلود کنید