سامانه آهن 20 | قیمت ورق آهن – قیمت ورق فولادی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
ورق آهن

ورق آهن

ورق مشتق شده از آهن به صورت رول ارایه می‌شود. ورق فلزی به دو صورت سرد در گروه ورق روغنی و گرم در گروه ورق سیاه عرضه می‌شود. نامگذاری ورق های روغنی را اصطلاحی عامیانه و بر مبنای وضعیت ظاهری این نوع ورق شکل داده است. ورق نوع سرد یا روغنی دارای کیفیت بالاتری است و بیشتر در کارهای که قابل دیده شدن است بکار برده می‌شود. از دیگر انواع ورق ‌ها می‌توان به ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق آجدار و غیره اشاره کرد.

قیمت ورق آهن و ورق فولادی

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.18 رول 1000 چینی 6280 6150
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18 رول 1000 چینی 6280 0
ورق گالوانیزه رنگی پرنقالی 0.18 رول 1000 چینی 6280 0
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.18 رول 1000 چینی 6280 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.18 رول 1000 چینی 6280 0
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.18 رول 1000 چینی 6280 0
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.18 رول 1000 چینی 6280 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.18 رول 1000 چینی 6280 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.18 رول 1000 چینی 6280 0
ورق گالوانیزه 0.20 رول 1000 چینی 6430 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.25 رول 1000 چینی 0 5900
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.25 رول 1000 چینی 6030 0
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.25 رول 1000 چینی 6030 0
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.25 رول 1000 چینی 6030 5900
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.25 رول 1000 چینی 6030 5900
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.25 رول 1000 چینی 0 5900
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.25 رول 1000 چینی 6030 5900
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.25 رول 1000 چینی 6030 5900
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.25 رول 1000 چینی 6030 5900
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.30 رول 1000 چینی 6030 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.30 رول 1000 چینی 5530 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.30 رول 1000 چینی 5530 0
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.30 رول 1000 چینی 5530 0
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.30 رول 1000 چینی 5530 0
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.30 رول 1000 چینی 5680 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.30 رول 1000 چینی 5680 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.30 رول 1000 چینی 5680 0
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.30 رول 1000 چینی 5680 0
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.30 رول 1000 چینی 5680 0
ورق گالوانیزه 0.35 رول 1000 چینی 6130 6000
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 4450 4450
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1250 هفت الماس 4400 4400
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 شهرکرد 4510 4560
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 چینی 5330 5050
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 قزاق 4510 4460
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 چینی 5230 5050
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 قزاق 4350 4300
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1000 چینی 5680 0
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1000 چینی 5680 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1000 چینی 0 5100
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.47 رول 1000 چینی 0 5100
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1000 چینی 0 5100
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1000 چینی 5230 5100
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1000 چینی 5230 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1000 چینی 0 5100
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1250 چینی 5230 5100
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1250 چینی 5230 5100
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1250 چینی 5230 5100
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1250 چینی 5230 5100
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1250 چینی 5230 5100
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1250 چینی 5230 5100
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1250 چینی 5230 5100
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 4300 4250
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 4280 4280
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهرکرد 4330 4360
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهرکرد 4300 4350
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1000 قزاق 3580
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1250 قزاق 3580
ورق روغنی 0.5 st12 رول 100 هفت الماس 0 3580
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 چینی 4700 4470
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 چینی 4460 0
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 قزاق 4320 4270
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 قزاق 4350 4200
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 هفت الماس 4200 4200
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 هفت الماس 4200 4200
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 چینی 4460 4260
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 چینی 4390 4235
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 قزاق 4340 4290
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 قزاق 4275 4425
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 4235 4235
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 4205 4155
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهرکرد 4295 4305
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهرکرد 4265 4225
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 قزاق 3600
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 قزاق 3600
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3600
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 هفت الماس 0 3600
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 چینی 4390 4210
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 چینی 4365 0
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 قزاق 4315 4265
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 قزاق 4255 0
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 4115 4095
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 4115 4105
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهرکرد 4165 4145
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهرکرد 4145 4155
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1000 قزاق 3320
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 قزاق 3320
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 هفت الماس 3320
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 چینی 5230 0
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 قزاق 4175 0
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1250 قزاق 4135 4085
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 4105 4055
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 4055 4115
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهرکرد 4115 4125
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهرکرد 4135 4125
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 قزاق 3450
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1250 قزاق 3450
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3450
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1000 قزاق 4205 4155
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1250 قزاق 4135 0
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 4115 3990
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 990 4110
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهرکرد 4050 4145
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهرکرد 4150 4060
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 قزاق 3450
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1250 قزاق 3450
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 هفت الماس 3450
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق 3450
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس 3450
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 هفت الماس 4090 4030
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 هفت الماس 4070 4090
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 شهرکرد 4150 4160
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 شهرکرد 4090 4060
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 4090 4030
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 4070 4090
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهرکرد 4130 4140
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهرکرد 4100 4090
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 قزاق 4110 4060
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 قزاق 4130 4080
ورق روغنی 1.25 st12 رول 1000 قزاق 3450
ورق روغنی 1.25 st12 رول 1000 قزاق 3450
ورق روغنی 1.5 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3450
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 هفت الماس 4090 4020
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 هفت الماس 4040 4080
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 شهرکرد 4140 4150
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 شهرکرد 4200 4160
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 قزاق 4120 4070
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 قزاق 3470
ورق روغنی 2 st12 رول 1250 قزاق 3470
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 هفت الماس 3450
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 3090
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 3090
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 3090
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 قزاق 0 3090
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 قزاق 0 3090
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 هفت الماس 4230 4130
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 هفت الماس 4160 4190
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 شهرکرد 4250 4260
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 شهرکرد 4270 4230
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 قزاق 4110 4060
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 قزاق 4290 4240
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1000 هفت الماس 4290 4290
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1250 هفت الماس 4290 4290
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1250 چینی 5230 5100
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1000 چینی 5230 5100
ورق گالوانیزه 5.00 رول 1250 چینی 0 4650
دانلود کنید