قیمت انواع رابیتس - سه‌شنبه 15 اسفند 1396  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
رابیتس

رابیتس

رابیتس محصولی است که از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه تولید می شود.این محصول بعد از گذر از مرحله برش آماده استفاده می گردد. کاربرد رابیتس در سقف های کاذب،گچ کاری و گچ بری،پوشاندن تیر آهن و آرماتور،پوشاندن بتن سیمانی،ترمیم ترک های ساختمانی و کارهای ترمیمی،دکوراسیون و ... می باشد. رابیتس به دو صورت تقسیم بندی می شود: ۱ . بر اساس ستون: یک برگ رابیتس از تعداد معینی ستون تشکیل می شود که بر همین اساس نامگذاری می شود.به طور مثال: رابیتس ۹ ستون - رابیتس ۱۱ ستون - رابیتس ۱۳ ستون ۲ . بر اساس وزن: هر برگ رابیتس بسته به ضخامت ورقی که برای ساخت آن استفاده می شود وزن مخصوص به خود را دارد به طور مثال: رابیتس: ۶۵۰ گرمی - رابیتس ۷۰۰ گرم - رابیتس ۱۰۰۰ گرم و ...

قیمت انواع رابیتس

نوع رابیتس وزن چشمه ستون تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
430 420 9.3 ایران رابیتس 2300
470 570 11.3 ایران رابیتس 2400
490 660 13.3 ایران رابیتس 2700
500 740 13.3 ایران رابیتس 2750
620 830 11.3 ایران رابیتس 3050
670 920 13.3 ایران رابیتس 3250
540 910 13.3 ایران رابیتس 3050
580 970 13.3 ایران رابیتس 4200
670 1090 13.3 ایران رابیتس 3250
730 1230 13.3 ایران رابیتس 5150
450 450 13.3 کارخانه مسعود 2760
450 530 13.3 کارخانه مسعود 2410
520 520 13.3 کارخانه مسعود 3010
590 470 13.3 کارخانه مسعود 2410
600 520 13.3 کارخانه مسعود 2510
650 650 13.3 کارخانه مسعود 3210
700 700 13.3 کارخانه مسعود 3460
800 800 13.3 کارخانه مسعود 3860
600 700 13.3 کارخانه مسعود 3160
650 730 13.3 کارخانه مسعود 3210
680 770 13.3 کارخانه مسعود 3360
740 800 13.3 کارخانه مسعود 3510
850 850 13.3 کارخانه مسعود 4010
890 890 13.3 کارخانه مسعود 4110
920 990 13.3 کارخانه مسعود 4210
960 1030 13.3 کارخانه مسعود 4360
980 1140 13.3 کارخانه مسعود 4810
1050 1300 13.3 کارخانه مسعود 4660
400 3 9 صنایع فولاد توفیقی 2000
490 3 11 صنایع فولاد توفیقی 2850
670 3 11 صنایع فولاد توفیقی 3200
600 3 13 صنایع فولاد توفیقی 3100
710 3 13 صنایع فولاد توفیقی 3350
790 3 13 صنایع فولاد توفیقی 3600
820 3 13 صنایع فولاد توفیقی 3680
850 3 13 صنایع فولاد توفیقی 3780
900 3 13 صنایع فولاد توفیقی 4000
950 3 13 صنایع فولاد توفیقی 4200
1060 3 13 صنایع فولاد توفیقی 4910
1170 3 13 صنایع فولاد توفیقی 5000