قیمت انواع رابیتس - شنبه 22 اردیبهشت 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
رابیتس

رابیتس

رابیتس محصولی است که از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه تولید می شود.این محصول بعد از گذر از مرحله برش آماده استفاده می گردد. کاربرد رابیتس در سقف های کاذب،گچ کاری و گچ بری،پوشاندن تیر آهن و آرماتور،پوشاندن بتن سیمانی،ترمیم ترک های ساختمانی و کارهای ترمیمی،دکوراسیون و ... می باشد. رابیتس به دو صورت تقسیم بندی می شود: ۱ . بر اساس ستون: یک برگ رابیتس از تعداد معینی ستون تشکیل می شود که بر همین اساس نامگذاری می شود.به طور مثال: رابیتس ۹ ستون - رابیتس ۱۱ ستون - رابیتس ۱۳ ستون ۲ . بر اساس وزن: هر برگ رابیتس بسته به ضخامت ورقی که برای ساخت آن استفاده می شود وزن مخصوص به خود را دارد به طور مثال: رابیتس: ۶۵۰ گرمی - رابیتس ۷۰۰ گرم - رابیتس ۱۰۰۰ گرم و ...

قیمت انواع رابیتس

نوع رابیتس وزن چشمه ستون تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
400 400 9.3 ایران رابیتس 3050
540 540 11.3 ایران رابیتس 3500
730 730 13.3 ایران رابیتس 3750
680 680 13.3 ایران رابیتس 4050
740 740 11.3 ایران رابیتس 4250
810 810 13.3 ایران رابیتس 4550
900 900 13.3 ایران رابیتس 4850
1040 1040 13.3 ایران رابیتس 5250
1240 1240 13.3 ایران رابیتس 5400
400 400 9.3 کارخانه مسعود 3060
500 500 9.3 کارخانه مسعود 3160
620 620 9.3 کارخانه مسعود 3560
700 700 13.3 کارخانه مسعود 4060
840 840 13.3 کارخانه مسعود 4660
870 920 13.3 کارخانه مسعود 4960
960 960 13.3 کارخانه مسعود 5160
1010 1010 13.3 کارخانه مسعود 5410
1050 1080 13.3 کارخانه مسعود 5410
1080 1120 13.3 کارخانه مسعود 5960
1150 1160 13.3 کارخانه مسعود 5660
1210 1210 13.3 کارخانه مسعود 5960
1270 1270 13.3 کارخانه مسعود 6260
1300 1300 13.3 کارخانه مسعود 6410
1350 1350 13.3 کارخانه مسعود 6560
دانلود کنید