قیمت انواع لوله و پروفیل - دوشنبه 31 اردیبهشت 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
لوله و پروفیل

لوله و پروفیل

قسمت اعظمی از پروفیل ها به منظور ساختن در و پنجره های آهنی بکار می روند. این پروفیل ها که به صورت گروهی از شماره ۱ تا ۷ (از لحاظ اندازه و مشخصات) تقسیم بندی شده اند می توانند در ساخت پنجره ها و چهارچوب آنها مورد استفاده قرار بگیرند

قیمت انواع لوله و پروفیل

نوع پروفیل ضخامت ابعاد طول تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
قوطی پروفیل 1.5 20*10 6 متری لوله پروفیل صابری 3800
قوطی پروفیل 2 25*10 6 متری لوله پروفیل صابری 3250
قوطی پروفیل 2.5 25*10 6 متری لوله پروفیل صابری 3200
قوطی پروفیل 3 20*10 6 متری لوله پروفیل صابری 3200
قوطی پروفیل 2 30*10 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2 20*20 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2 30*20 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2 30*30 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2 40*40 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2 40*60 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2 60*60 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2 40*80 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2.5 30*30 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2.5 40*40 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2.5 40*60 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2.5 60*60 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2.5 40*80 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2.5 80*80 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2.5 90*90 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2.5 100*100 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 3 30*30 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 3 40*40 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 3 40*60 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 3 60*60 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 3 40*80 6 متری جهان 3250
قوطی پروفیل 2 30*10 6 متری کیان پرشیا 3270
قوطی پروفیل 2 20*20 6 متری کیان پرشیا 3270
قوطی پروفیل 2 30*30 6 متری کیان پرشیا 3270
قوطی پروفیل 2 40*40 6 متری کیان پرشیا 3270
قوطی پروفیل 2 40*60 6 متری کیان پرشیا 3270
قوطی پروفیل 2 40*80 6 متری کیان پرشیا 3270
دانلود کنید