سامانه آهن 20 | قیمت تیرآهن اصفهان – انواع تیرآهن  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن

تیرآهن از مهمترین بخش‌های یک ساختمان است که البته در صنعت نیز کاربردهای بسیاری دارد. تیرآهن اصفهان از جمله محصولات با کیفیت بشمار می‌رود. انواع تیرآهن شامل تیرآهن IPE(طبق استاندارد اروپا و با طرح I شکل در ایران) نوع تیرآهن INP(ضخامت باله آن متر است و استاندارد در کشورهای چین و روسیه) تیرآهن IPB(این نوع تیرآهن عریض و طول بال بیشتر است) در این بخش قیمت تیر‌آهن روزانه به روزرسانی می‌شود.

قیمت با توجه به نوع تیرآهن

نوع تیرآهن سایز استاندارد طول تولید واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
12 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 3090
14 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 2860
16 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 2740
18 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 2750
20 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 2960
22 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 2960
24 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2960
27 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2960
30 IPE ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3230
14 IPE ناب تبریز کیلوگرم 2340
16 IPE ناب تبریز کیلوگرم 2350
18 IPE ناب تبریز کیلوگرم 2360
14 IPE نورد فولاد یزد کیلوگرم 2420
16 IPE نورد فولاد یزد کیلوگرم 2390
18 IPE نورد فولاد یزد کیلوگرم 2390
20 IPE نورد فولاد یزد کیلوگرم 2390
22 IPE نورد فولاد یزد کیلوگرم 2220
16 IPE نورد آریان فولاد شاخه 435000
18 IPE نورد آریان فولاد شاخه 500000
20 IPE نورد آریان فولاد شاخه 620000
22 IPE نورد آریان فولاد شاخه 740000
24 IPE نورد آریان فولاد شاخه 940000
27 IPE نورد آریان فولاد شاخه 113500
14 IPE جهان فولاد غرب شاخه 328000
14 IPE اریا ذوب شاخه 310000
20 IPE اریا ذوب کیلوگرم 590000
14 IPE شاهین بناب کیلوگرم 311000
16 IPE شاهین بناب کیلوگرم 398000
14 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 320000
16 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 417000
18 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 493000
20 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 600000
22 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 685000
24 IPE البرز ایرانیان فایکو شاخه 920000
14 IPE نورد کوثراهواز کیلوگرم 2700
16 IPE نورد کوثراهواز کیلوگرم 2700
18 IPE نورد کوثراهواز کیلوگرم 2700