سامانه آهن 20 | قیمت میلگرد – لیست نرخ میلگرد  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

به طور معمول از فلز میلگرد در جهت استحکام و افزایش مقاومت بتن استفاده می کنند. از لحاظ تنوع قطر میلگرد با توجه به کارخانه سازنده متفاوت است و انتخاب های مختلفی پیش روی شما قرار دارد. همچنین قیمت میلگرد نیز با توجه به کیفیت و کارخانه سازنده متفاوت است. البته در بین کشور‌های مختلف استاندارد طبقه بندی شده‌ای وجود دارد و در ایران نیز با توجه به استاندارد روسی تولید صورت می‌گیرد. بخش نرخ میلگرد در سایت آهن 20 به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

لیست نرخ میلگرد

بروزرسانی 24 مهر 1397 ساعت 12:57 عصر
نوع میلگرد سایز استاندارد طول تولید حالت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
4540
4540
10 A2 آناهیتا گیلان شاخه 4850
10 A2 ابهر شاخه 4700
10 A3 ظفر بناب شاخه 4830
10 A3 ظفر بناب شاخه 4830
10 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 4860
10 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4920
12 A3 ذوب آهن شاخه 4650
12 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4850
12 A2 ابهر شاخه 4650
12 A3 ارگ تبریز شاخه 4550
12 A3 ظفر بناب شاخه 4830
12 A3 ظفر بناب شاخه 4780
12 A3 نیشابور شاخه 4770
12 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4920
14 A3 ذوب آهن شاخه 4650
14 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4850
14 A3 ابهر شاخه 4650
14 A3 ظفر بناب شاخه 4780
14 A3 نیشابور شاخه 4550
14 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4920
16 A3 ذوب آهن شاخه 4650
16 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4850
16 A3 ابهر شاخه 4650
16 A3 ارگ تبریز شاخه 4500
16 A3 ظفر بناب شاخه 4780
16 A3 نیشابور شاخه 4500
16 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4920
18 A3 ذوب آهن شاخه 4650
18 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4850
18 A3 ابهر شاخه 4650
18 A3 ارگ تبریز شاخه 4450
18 A3 ظفر بناب شاخه 4780
18 A3 نیشابور شاخه 4500
18 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4920
20 A3 ذوب آهن شاخه 4650
20 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4850
20 A3 ابهر شاخه 4650
20 A3 ارگ تبریز شاخه 4450
20 A3 ظفر بناب شاخه 4780
20 A3 نیشابور شاخه 4500
22 A3 ذوب آهن شاخه 4650
22 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4850
22 A3 ابهر شاخه 4650
22 A3 ارگ تبریز شاخه 4450
22 A2 ظفر بناب شاخه 4780
22 A3 نیشابور شاخه 4500
22 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4920
25 A3 ذوب آهن شاخه 4650
25 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4850
25 A3 ابهر شاخه 4650
25 A3 ارگ تبریز شاخه 4450
25 A2 ظفر بناب شاخه 4780
25 A3 نیشابور شاخه 4500
28 A3 ظفر بناب شاخه 4780
28 A3 نیشابور شاخه 4500
28 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4920
32 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4920
8 A2 آناهیتا گیلان شاخه 4900
8 A2 ظفر بناب شاخه 4850
8 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 4960
8 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4970
دانلود کنید