سامانه آهن 20 | قیمت میلگرد – لیست نرخ میلگرد  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

به طور معمول از فلز میلگرد در جهت استحکام و افزایش مقاومت بتن استفاده می کنند. از لحاظ تنوع قطر میلگرد با توجه به کارخانه سازنده متفاوت است و انتخاب های مختلفی پیش روی شما قرار دارد. همچنین قیمت میلگرد نیز با توجه به کیفیت و کارخانه سازنده متفاوت است. البته در بین کشور‌های مختلف استاندارد طبقه بندی شده‌ای وجود دارد و در ایران نیز با توجه به استاندارد روسی تولید صورت می‌گیرد. بخش نرخ میلگرد در سایت آهن 20 به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

لیست نرخ میلگرد

بروزرسانی 24 مرداد 1397 ساعت 1:36 عصر
نوع میلگرد سایز استاندارد طول تولید حالت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
4120
4120
10 A2 آناهیتا گیلان شاخه 4480
10 A2 ابهر شاخه 4520
10 A2 ظفر بناب شاخه 4570
10 A2 درپاد تبریز شاخه 4540
10 A3 شاهرود شاخه 4410
10 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 4500
10 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 4560
10 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4560
12 A3 ذوب آهن شاخه 4800
12 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4480
12 A2 ابهر شاخه 4320
12 A3 ارگ تبریز شاخه 4430
12 A3 ظفر بناب شاخه 4550
12 A3 درپاد تبریز شاخه 4540
12 A3 نیشابور شاخه 4800
12 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 4400
12 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4500
14 A3 ذوب آهن شاخه 4800
14 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4480
14 A3 ابهر شاخه 4870
14 A3 ظفر بناب شاخه 4550
14 A3 درپاد تبریز شاخه 4500
14 A3 نیشابور شاخه 4760
14 A3 شاهرود شاخه 4410
14 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 4400
14 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4500
16 A3 ذوب آهن شاخه 4800
16 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4480
16 A3 ابهر شاخه 4320
16 A3 ارگ تبریز شاخه 4430
16 A3 ظفر بناب شاخه 4550
16 A3 درپاد تبریز شاخه 4550
16 A3 نیشابور شاخه 4700
16 A3 شاهرود شاخه 4410
16 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 4400
16 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4500
18 A3 ذوب آهن شاخه 4550
18 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4480
18 A3 ابهر شاخه 4870
18 A3 ارگ تبریز شاخه 4480
18 A3 ظفر بناب شاخه 4500
18 A3 درپاد تبریز شاخه 4550
18 A3 نیشابور شاخه 4700
18 A3 شاهرود شاخه 4410
18 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4500
20 A3 ذوب آهن شاخه 4550
20 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4480
20 A3 ابهر شاخه 4320
20 A3 ارگ تبریز شاخه 4380
20 A3 ظفر بناب شاخه 4500
20 A3 درپاد تبریز شاخه 4550
20 A3 نیشابور شاخه 4700
20 A3 شاهرود شاخه 4410
22 A3 ذوب آهن شاخه 4550
22 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4480
22 A3 ابهر شاخه 4320
22 A3 ارگ تبریز شاخه 4380
22 A3 ظفر بناب شاخه 4500
22 A3 درپاد تبریز شاخه 4550
22 A3 نیشابور شاخه 4700
22 A3 شاهرود شاخه 4410
22 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4500
25 A3 ذوب آهن شاخه 4450
25 A3 آناهیتا گیلان شاخه 4480
25 A3 ابهر شاخه 4320
25 A3 ارگ تبریز شاخه 4380
25 A3 ظفر بناب شاخه 4500
25 A3 درپادتبریز شاخه 4550
25 A3 نیشابور شاخه 4700
25 A3 شاهرود شاخه 4410
28 A3 ظفر بناب شاخه 4500
28 A3 درپاد تبریز شاخه 4550
28 A3 نیشابور شاخه 4700
28 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4500
32 A2 درپاد تبریز شاخه 4550
32 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4500
8 A2 آناهیتا گیلان شاخه 4580
8 A2 درپاد تبریز شاخه 4560
8 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 4580
8 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 4590
8 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 4660
دانلود کنید