سامانه آهن 20 | قیمت میلگرد – لیست نرخ میلگرد  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

به طور معمول از فلز میلگرد در جهت استحکام و افزایش مقاومت بتن استفاده می کنند. از لحاظ تنوع قطر میلگرد با توجه به کارخانه سازنده متفاوت است و انتخاب های مختلفی پیش روی شما قرار دارد. همچنین قیمت میلگرد نیز با توجه به کیفیت و کارخانه سازنده متفاوت است. البته در بین کشور‌های مختلف استاندارد طبقه بندی شده‌ای وجود دارد و در ایران نیز با توجه به استاندارد روسی تولید صورت می‌گیرد. بخش نرخ میلگرد در سایت آهن 20 به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

لیست نرخ میلگرد

نوع میلگرد سایز استاندارد طول تولید حالت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 A2 آناهیتا گیلان شاخه 2270
10 A2 ابهر شاخه 2350
10 A2 ظفر بناب شاخه 2290
10 A2 درپاد تبریز شاخه 2290
10 A2 سیرجان شاخه 2420
10 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2350
10 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2480
10 A3 شاهرود شاخه 2300
10 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2245
10 A3 گلستان کلاف 2210
10 A3 گلستان شاخه 2250
10 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 2055
10 A2 آریان فولاد شاخه 2200
10 A2 کیان کاشان شاخه 2170
12 A3 ذوب آهن شاخه 2685
12 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2240
12 A2 ابهر شاخه 2230
12 A2 پرشین فولاد شاخه 2350 2350
12 A3 ظفر بناب شاخه 2250
12 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
12 A2 سیرجان شاخه 2390
12 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2300
12 A2 پولاد نورد شیراز کلاف 2670
12 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2180
12 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
12 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2220
12 A3 گلستان کلاف 2250
12 A3 گلستان شاخه 2250
12 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2046
12 A2 آریان فولاد شاخه 2200
12 A3 هیربد زرندیه شاخه 2040
12 A2 کیان کاشان شاخه 2170
14 A3 ذوب آهن شاخه 2685
14 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2240
14 A3 ابهر شاخه 2180
14 A3 پرشین فولاد شاخه 2220 2240
14 A3 ارگ تبریز شاخه 2230
14 A3 ظفر بناب شاخه 2250
14 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
14 A2 سیرجان شاخه 2390
14 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2250
14 A3 نیشابور شاخه 2305
14 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2130
14 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
14 A3 شاهرود شاخه 2290
14 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2210
14 A3 گلستان شاخه 2250
14 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2046
14 A3 آریان فولاد شاخه 2180
14 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2270
14 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
16 A3 ذوب آهن شاخه 2625
16 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2240
16 A3 ابهر شاخه 2180
16 A3 ارگ تبریز شاخه 2180
16 A3 ظفر بناب شاخه 2580
16 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
16 A2 سیرجان شاخه 2390
16 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2250
16 A3 نیشابور شاخه 2305
16 A3 آریا ذوب شاخه 2250
16 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2130
16 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
16 A3 شاهرود شاخه 2290
16 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2210
16 A3 گلستان شاخه 2250
16 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2046
16 A3 آریان فولاد شاخه 2290
16 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2270
16 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
16 A3 جهان فولاد غرب شاخه 2260
18 A3 ذوب آهن شاخه 2420
18 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2240
18 A3 ابهر شاخه 2180
18 A3 پرشین فولاد شاخه 2200 2220
18 A3 ارگ تبریز شاخه 2170
18 A3 ظفر بناب شاخه 2250
18 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
18 A2 سیرجان شاخه 2390
18 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2280
18 A3 نیشابور شاخه 2305
18 A3 آریا ذوب شاخه 2250
18 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
18 A3 شاهرود شاخه 2290
18 A3 گلستان شاخه 2250
18 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2046
18 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 2300
18 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2270
18 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
18 A3 جهان فولاد غرب شاخه 2260
20 A3 ذوب آهن شاخه 2420
20 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2240
20 A3 ابهر شاخه 2180
20 A3 پرشین فولاد شاخه 2200 2220
20 A3 ارگ تبریز شاخه 2170
20 A3 ظفر بناب شاخه 2250
20 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
20 A2 سیرجان شاخه 2390
20 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2280
20 A3 نیشابور شاخه 2305
20 A3 آریا ذوب شاخه 2250
20 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2130
20 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
20 A3 شاهرود شاخه 2290
20 A3 گلستان شاخه 2250
20 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2046
20 A3 آریان فولاد شاخه 2200
20 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2270
20 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
20 A3 جهان فولاد غرب شاخه 2260
22 A3 ذوب آهن شاخه 2420
22 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2240
22 A3 ابهر شاخه 2180
22 A3 ارگ تبریز شاخه 2170
22 A3 ظفر بناب شاخه 2250
22 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
22 A3 نیشابور شاخه 2305
22 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2130
22 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
22 A3 شاهرود شاخه 2290
22 A3 گلستان شاخه 2225
22 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2046
22 A3 آریان فولاد شاخه 2290
22 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2270
22 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
25 A3 ذوب آهن شاخه 2420
25 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2240
25 A3 ابهر شاخه 2180
25 A3 ارگ تبریز شاخه 2170
25 A3 ظفر بناب شاخه 2250
25 A3 درپادتبریز شاخه 2260
25 A3 نیشابور شاخه 2305
25 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2130
25 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
25 A3 شاهرود شاخه 2290
25 A3 گلستان شاخه 2225
25 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2046
25 A3 آریان فولاد شاخه 2290
25 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2290
25 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
28 A3 ظفر بناب شاخه 2250
28 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
28 A3 نیشابور شاخه 2305
28 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2130
28 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
28 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2046
28 A3 آریان فولاد شاخه 2290
30 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2130
30 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 2300
32 A2 درپاد تبریز شاخه 2260
32 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2170
32 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
32 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2046
36 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2290
40 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2290
8 A2 آناهیتا گیلان شاخه 2300
8 A2 درپاد تبریز شاخه 2320
8 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2275
8 A3 گلستان کلاف 2250
8 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 2083