سامانه آهن 20 | قیمت میلگرد – لیست نرخ میلگرد  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

به طور معمول از فلز میلگرد در جهت استحکام و افزایش مقاومت بتن استفاده می کنند. از لحاظ تنوع قطر میلگرد با توجه به کارخانه سازنده متفاوت است و انتخاب های مختلفی پیش روی شما قرار دارد. همچنین قیمت میلگرد نیز با توجه به کیفیت و کارخانه سازنده متفاوت است. البته در بین کشور‌های مختلف استاندارد طبقه بندی شده‌ای وجود دارد و در ایران نیز با توجه به استاندارد روسی تولید صورت می‌گیرد. بخش نرخ میلگرد در سایت آهن 20 به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

لیست نرخ میلگرد

نوع میلگرد سایز استاندارد طول تولید حالت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 A2 آناهیتا گیلان شاخه 2760
10 A2 ابهر شاخه 2780
10 A2 ظفر بناب شاخه 2740
10 A2 درپاد تبریز شاخه 2740
10 A2 سیرجان شاخه 2820
10 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2710
10 A3 نیشابور شاخه 2740
10 A3 بافق یزد شاخه 2900
10 A3 شاهرود شاخه 2790
10 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2680
10 A3 گلستان کلاف 2720
10 A3 گلستان شاخه 2720
10 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 2700
10 A2 آریان فولاد شاخه 2755
10 A2 کیان کاشان شاخه 2415
10 A2 الماس شاخه 2580
10 A3 آذربایجان میانه شاخه 2750
12 A3 ذوب آهن شاخه 3110
12 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2700
12 A2 ابهر شاخه 2660
12 A2 پرشین فولاد شاخه 0 2730
12 A3 ظفر بناب شاخه 2705
12 A3 درپاد تبریز شاخه 2740
12 A2 سیرجان شاخه 2680
12 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2660
12 A3 نیشابور شاخه 2680
12 A2 پولاد نورد شیراز کلاف 2670
12 A3 بافق یزد شاخه 2790
12 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2650
12 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2650
12 A3 گلستان کلاف 2700
12 A3 گلستان شاخه 2720
12 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2700
12 A2 آریان فولاد شاخه 2745
12 A3 هیربد زرندیه شاخه 2630
12 A2 کیان کاشان شاخه 2415
12 A2 الماس شاخه 2580
12 A3 آذربایجان میانه شاخه 2680
14 A3 ذوب آهن شاخه 3140
14 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2700
14 A3 ابهر شاخه 2585
14 A3 پرشین فولاد شاخه 0 2650
14 A3 ارگ تبریز شاخه 2610
14 A3 ظفر بناب شاخه 2705
14 A3 درپاد تبریز شاخه 2700
14 A2 سیرجان شاخه 2640
14 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2620
14 A3 نیشابور شاخه 2630
14 A3 بافق یزد شاخه 2715
14 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2470
14 A3 شاهرود شاخه 2690
14 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2635
14 A3 گلستان شاخه 2700
14 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2670
14 A3 آریان فولاد شاخه 2720
14 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2700
14 A3 هیربد زرندیه شاخه 2600
14 A3 آذربایجان میانه شاخه 2650
16 A3 ذوب آهن شاخه 3110
16 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2700
16 A3 ابهر شاخه 2585
16 A3 ارگ تبریز شاخه 2610
16 A3 ظفر بناب شاخه 2705
16 A3 درپاد تبریز شاخه 2700
16 A2 سیرجان شاخه 2640
16 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2620
16 A3 نیشابور شاخه 2630
16 A3 آریا ذوب شاخه 2530
16 A3 بافق یزد شاخه 2715
16 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2470
16 A3 شاهرود شاخه 2690
16 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2635
16 A3 گلستان شاخه 2700
16 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2670
16 A3 آریان فولاد شاخه 2720
16 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2700
16 A3 هیربد زرندیه شاخه 2600
16 A3 آذربایجان میانه شاخه 2650
18 A3 ذوب آهن شاخه 2810
18 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2700
18 A3 ابهر شاخه 2585
18 A3 پرشین فولاد شاخه 0 2630
18 A3 ارگ تبریز شاخه 2610
18 A3 ظفر بناب شاخه 2705
18 A3 درپاد تبریز شاخه 2700
18 A2 سیرجان شاخه 2620
18 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2620
18 A3 نیشابور شاخه 2630
18 A3 آریا ذوب شاخه 2530
18 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2720
18 A3 شاهرود شاخه 2690
18 A3 گلستان شاخه 2700
18 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2670
18 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 2760
18 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2700
18 A3 هیربد زرندیه شاخه 2600
18 A3 آذربایجان میانه شاخه 2650
20 A3 ذوب آهن شاخه 2810
20 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2700
20 A3 ابهر شاخه 2585
20 A3 پرشین فولاد شاخه 0 2630
20 A3 ارگ تبریز شاخه 2610
20 A3 ظفر بناب شاخه 2705
20 A3 درپاد تبریز شاخه 2700
20 A2 سیرجان شاخه 2640
20 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2620
20 A3 نیشابور شاخه 2630
20 A3 آریا ذوب شاخه 2530
20 A3 بافق یزد شاخه 2680
20 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2450
20 A3 شاهرود شاخه 2690
20 A3 گلستان شاخه 2700
20 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2670
20 A3 آریان فولاد شاخه 2720
20 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2700
20 A3 هیربد زرندیه شاخه 2600
20 A3 آذربایجان میانه شاخه 2650
22 A3 ذوب آهن شاخه 2810
22 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2700
22 A3 ابهر شاخه 2585
22 A3 ارگ تبریز شاخه 2610
22 A3 ظفر بناب شاخه 2705
22 A3 درپاد تبریز شاخه 2700
22 A3 نیشابور شاخه 2630
22 A3 بافق یزد شاخه 2680
22 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
22 A3 شاهرود شاخه 2690
22 A3 گلستان شاخه 2750
22 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2670
22 A3 آریان فولاد شاخه 2720
22 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2700
22 A3 هیربد زرندیه شاخه 2600
22 A3 آذربایجان میانه شاخه 2650
25 A3 ذوب آهن شاخه 2810
25 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2700
25 A3 ابهر شاخه 2585
25 A3 ارگ تبریز شاخه 2590
25 A3 ظفر بناب شاخه 2705
25 A3 درپادتبریز شاخه 2700
25 A3 نیشابور شاخه 2630
25 A3 بافق یزد شاخه 2680
25 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2450
25 A3 شاهرود شاخه 2690
25 A3 گلستان شاخه 2750
25 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2670
25 A3 آریان فولاد شاخه 2720
25 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2700
25 A3 هیربد زرندیه شاخه 2680
25 A3 آذربایجان میانه شاخه 2650
28 A3 ظفر بناب شاخه 2705
28 A3 درپاد تبریز شاخه 2700
28 A3 نیشابور شاخه 2670
28 A3 بافق یزد شاخه 2680
28 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2450
28 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2670
28 A3 آریان فولاد شاخه 2720
28 A3 آذربایجان میانه شاخه 2680
30 A3 بافق یزد شاخه 2680
30 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 2300
32 A2 درپاد تبریز شاخه 2700
32 A3 بافق یزد شاخه 2680
32 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2450
32 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2670
36 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2720
40 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2720
8 A2 آناهیتا گیلان شاخه 2760
8 A2 درپاد تبریز شاخه 2760
8 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2755
8 A3 گلستان کلاف 2800
8 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 2720
دانلود کنید