قیمت انواع نبشی - چهارشنبه 24 مرداد 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نبشی

نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود. نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

قیمت نبشی

بروزرسانی 24 مرداد 1397 ساعت 1:40 عصر
نوع نبشی ضخامت ابعاد استاندارد تولید طول قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4850
8 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4840
10 100*100 کیلوگرم اریان فولاد 4610
6 120*120 کیلوگرم اریان فولاد 4610
8 130*130 کیلوگرم اریان فولاد 5490
10 150*150 کیلوگرم اریان فولاد 5490
3 30*30 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4750
3 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
4 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4690
3 40*40 کیلوگرم اریان فولاد 4640
5 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4680
4 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4690
3 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
6 50*50 کیلوگرم فولادناب تبریز 4700
4 50*50 کیلوگرم اریان فولاد 4610
5 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 4690
6 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 4680
4 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 4700
3 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
5 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4780
6 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4780
6 60*60 کیلوگرم اریان فولاد 4610
5 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4780
6 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 49010
4 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4850
7 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4840
8 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4830
7 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4840
6 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4850
8 80*80 کیلوگرم اریان فولاد 4610
دانلود کنید