قیمت انواع نبشی - چهارشنبه 25 مهر 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نبشی

نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود. نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

قیمت نبشی

بروزرسانی 25 مهر 1397 ساعت 3:2 عصر
نوع نبشی ضخامت ابعاد استاندارد تولید طول قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5000
8 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
10 100*100 کیلوگرم اریان فولاد 4655
3 30*30 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4750
3 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
4 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
3 40*40 کیلوگرم اریان فولاد 4555
5 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4600
4 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4600
3 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
6 50*50 کیلوگرم فولادناب تبریز 4700
4 50*50 کیلوگرم اریان فولاد 4600
5 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 4650
6 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 4650
4 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 4700
3 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
5 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
6 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
6 60*60 کیلوگرم اریان فولاد 4600
5 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5100
6 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5100
4 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
7 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4600
8 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4600
7 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
6 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5000
8 80*80 کیلوگرم اریان فولاد 4655
دانلود کنید