قیمت انواع نبشی - سه‌شنبه 8 اسفند 1396  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نبشی

نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود. نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

قیمت نبشی

نوع نبشی ضخامت ابعاد استاندارد تولید طول قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2540
8 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2690
10 100*100 کیلوگرم اریان فولاد 2540
12 120*120 کیلوگرم اریان فولاد 2540
12 130*130 کیلوگرم اریان فولاد 3250
15 150*150 کیلوگرم اریان فولاد 3250
3 30*30 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2410
3 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2570
4 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2550
3 40*40 کیلوگرم اریان فولاد 2560
4 40*40 کیلوگرم فولاد شاهین بناب 2240
5 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2560
4 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2550
3 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2560
6 50*50 کیلوگرم فولادناب تبریز 2600
4 50*50 کیلوگرم اریان فولاد 2540
4 50*50 کیلوگرم فولاد شاهین بناب 2250
5 50*50 کیلوگرم فولاد شاهین بناب 2250
5 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2550
6 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2540
4 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2560
3 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2600
5 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2550
6 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2540
6 60*60 کیلوگرم اریان فولاد 2540
5 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2650
6 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2660
4 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2660
7 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2660
8 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2540
7 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2540
6 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2550
8 80*80 کیلوگرم اریان فولاد 2540
6 80*80 کیلوگرم ماهان سپاهان 2250