قیمت انواع نبشی - سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نبشی

نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود. نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

قیمت نبشی

نوع نبشی ضخامت ابعاد استاندارد تولید طول قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
8 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
3 30*30 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2770
3 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2770
4 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2770
5 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2770
4 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2770
3 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2770
6 50*50 کیلوگرم فولادناب تبریز 2770
5 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2770
6 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2770
4 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2770
3 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
5 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
6 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
5 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
6 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
4 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
7 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
8 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
7 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
6 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2920
دانلود کنید