قیمت انواع نبشی - شنبه 30 دی 1396  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نبشی

نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود. نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

قیمت نبشی

نوع نبشی ضخامت ابعاد استاندارد تولید طول قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2270
8 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2550
10 100*100 کیلوگرم اریان فولاد 2350
12 120*120 کیلوگرم اریان فولاد 2350
12 130*130 کیلوگرم اریان فولاد 3200
15 150*150 کیلوگرم اریان فولاد 3500
3 30*30 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2410
3 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2310
4 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2270
3 40*40 کیلوگرم اریان فولاد 2270
4 40*40 کیلوگرم فولاد شاهین بناب 2210
5 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2280
4 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2280
3 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2290
6 50*50 کیلوگرم فولادناب تبریز 2260
4 50*50 کیلوگرم اریان فولاد 2250
4 50*50 کیلوگرم فولاد شاهین بناب 2210
5 50*50 کیلوگرم فولاد شاهین بناب 2210
5 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2240
6 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2240
4 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2280
3 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2350
5 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2370
6 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2370
6 60*60 کیلوگرم اریان فولاد 2250
5 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2370
6 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2370
4 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2600
7 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2760
8 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2270
7 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2270
6 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2270
8 80*80 کیلوگرم اریان فولاد 2350
6 80*80 کیلوگرم ماهان سپاهان 2250