اصطلاحات تجاری  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

اصطلاحات تجاری

مفهوم برخی از اصطلاحات تجاری در جدول قیمت‌های جهانی

تن سبك : هر تن سبك معادل 907 كیلوگرم است.

تن سنگین : هر تن سنگین معادل 1016 كیلوگرم است .

پوند : هر پوند معادل 454 گرم است.

CFR یا سی‌اند اف ( C&F ) : هزینه و كرایه حمل پرداخت شده - فروشنده باید هزینه‌ها و كرایه حمل لازم برای آوردن كالا به بندر مقصد معین را بپردازد ولی مسئولیت فقدان یا خسارت وارده به كالا و نیز هر گونه مخارج اضافی ناشی از حوادث بعدی پس از تحویل روی عرشه از زمانی كه كالا از نرده كشتی در بندر بارگیری می‌گذرد از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود .

FOB یا فوب : تحویل روی عرشه كشتی بندر مبدأ – فروشنده كالا را در بندر مبدأ كه در قرارداد قید شده است  وی عرشه كشتی می‌گذارد . خطرات احتمالی و فقدان یا خسارات وارده بر كالا از زمانی که كالا از نرده كشتی رد می‌شود از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد .

CIF یا سیف : بهای كالا – هزینه بیمه و حمل – این اصطلاح در اعلام بها عبارتست از قیمت كالا به اضافه هزینه بیمه و حمل آن

EXW : تحویل كالا در كارخانه – تنها مسئولیت فروشنده تهیه كالا در مكان فعالیت خود ( كارخانه ) است . DEL : ( دلیوری ) تحویل كالا VAT : وات به معنای مالیات بر ارزش افزوده DAF: یا داف به معنای تحویل در مرز است .

DD : تحویل در انبار تاجر یا مصرف‌كننده

$cent / dmtu : این اصطلاح كه در قیمت‌های انواع سنگ آهن بكار می‌رود قیمت سنت محصول بر حسب هر یك درصد آهن موجود در هر واحد تن متریك خشك را نشان می‌دهد. به عنوان مثال چنانچه قیمت سنگ آهن ((100$ cent / dmtu باشد ، عدد مذكور را باید در عیار سنگ آهن ضرب نموده و سپس برای تبدیل به دلار آن‌را بر 100 تقسیم نمایید. در این صورت قیمت سنگ آهن 64 درصدی طبق این محاسبه 64 دلار در تن خواهد بود.

 

 

مطالب مرتبط

اطلاعات عمومی آهن      

آلیاژکاری      

سرد کاری      

عملیات حرارتی      

تابکاری

اطلاعات کارخانجات فولادی        

درباره فولاد      

نیلینگ      

محاسبه برش ورق        

انتشار آگهی در تلگرام

 

دانلود کنید