15735-مزایده فروش ۲۰۰۰۰ کیلوگرم انواع ضایعات ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15735-مزایده فروش ۲۰۰۰۰ کیلوگرم انواع ضایعات ...

تاریخ انتشار:1397/11/21 تاریخ انقضاء:1397/12/05
توضیحات:

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا کلیه متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید ظرف مدت ۵ روز کاری پس از انتشار نوبت دوم این آگهی در روزنامه آسیا مورخ ۲۸.۱۱.۹۶ به امور تدارکات این شرکت واقع در کرمانشاه- خیابان شهید امجدیان (سیلو) و یا به سایت های www.tavanir.org.ir و http:..iets.mporg.ir مراجعه نمایند. شماره مزایده شرح مزایده مبالغ تضمین شرکت در مزایده متقاضیان ۴۰۸.۹۶ فروش ۲۰۰۰۰ کیلوگرم انواع ضایعات چوبی اسقاط ( برش خورده و غیر قابل استفاده )و ۲۴۰۰۰ کیلوگرم انواع چراغ آلومینیومی اسقاط ۱۰۱،۰۰۰،۰۰۰ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۴۰۹.۹۶ فروش ۵۰،۰۰۰ کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط - ۲۰۰۰۰ کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط - ۸۰۰۰ کیلوگرم انواع کابل مسی اسقاط و ۲۰۰۰۰ کیلوگرم انواع کابل آلومینیومی اسقاط ۷۱۹،۰۰۰،۰۰۰ کلیه شرکت های تولیدکننده سیم و کابل و کارخانجات ذوب فلزات ۴۱۰.۹۶ فروش ۱۰۰،۰۰۰ کیلوگرم انواع آهن آلات اسقاط ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی توضیحات: نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد زمان بازدید و خرید اسنادکالای مورد مزایده : از تاریخ ۲۸.۱۱.۹۶ لغایت ۳.۱۲.۹۶ ، انبار اسقاط این شرکت به نشانی فوق زمان ومکان تسلیم پاکت های مزایده: حداکثر تا ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳.۱۲.۹۶ ، دبیرخانه شرکت زمان ومکان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳.۱۲.۹۶ ، اتاق کنفرانس شرکت در مقابل فروش ، وجه آن نقداً دریافت و هرگونه مالیات ، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است. به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل می‌شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۸۲۵۵۵۲۵-۰۸۳ و ۳۸۲۵۵۵۷۵-۰۸۳ تماس حاصل نمائید. روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید