15731-مزایده میلگرد ....  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15731-مزایده میلگرد ....

تاریخ انتشار:1397/11/21 تاریخ انقضاء:1397/12/05
توضیحات:

کلاسه 970849
میلگرد - ضایعات میلگرد
جمع 8.890.000.000
تاریخ مزایده 97.12.8
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری تاکستان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید