15730-مزایده دستگاه الکتروموتور سه فاز,....  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15730-مزایده دستگاه الکتروموتور سه فاز,....

تاریخ انتشار:1397/11/21 تاریخ انقضاء:1397/12/05
توضیحات:

کلاسه: 971367
موارد مزایده: یک دستگاه الکتروموتور سه فاز به قیمت پایه مزایده 35.000.000 ریال
نه دست قالب چدن به وزن تقریبی 1350 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 25.000 ریال به قیمت پایه مزایده 33.750.000 ریال
سه عدد مخزن ذخیره سوخت به ظرفیت 2500لیتر به قیمت پایه مزایده 9.000.000 ریال
جمع اقلام فوق: 85.310.000 ریال
شعبه 2 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سمنان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید