15708-مزایده دستگاه دوخت نایلون و...نوبت دوم  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15708-مزایده دستگاه دوخت نایلون و...نوبت دوم

تاریخ انتشار:1397/11/17 تاریخ انقضاء:1397/12/01
توضیحات:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم ؟
کلاسه 970243
دستگاه دوخت نایلون بهای واحد 12.000.000 ریال تعداد 1 بهای کل 12.000.0000
دستگاه تولید نایلون با کلیه متعلقات مربوطه بهای واحد 30.000.000 ریال تعداد 1 بهای کل 30.000.000
کمپرسور هوای فشرده با مخزن قرمز رنگ بهای واحد 8.000.000 ریال تعداد 1 بهای کل 8.000.000
فایل چهار کشور فلزی مستعمل بهای واحد 1.000.000 تعداد 1 بهای کل 1.000.000 ریال
جمع کل 51.000.000 ریال
مورخ 97.12.5 ساعت 8 الی 9
دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف البرز
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید