15707-آگهی مزایده عمومی تعدادی از ماشین آلات ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15707-آگهی مزایده عمومی تعدادی از ماشین آلات ...

تاریخ انتشار:1397/11/17 تاریخ انقضاء:1397/12/01
توضیحات:

مرحله سوم -شماره 35 نوبت دوم
شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/494ش مورخه 97.7.24 شورای اسلامی شهر تعدادی از ماشین آلات اسقاطی و ضایعات آهنی خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده به فروش رساند

ردیف
نوع ضایعات
اقلام اسقاطی
قیمت پایه ریال
مبلغ سپرده به ریال
1 آهن آلات
فلزات سنگین، شامل لوله های بزرگ و نگهدارنده کشتی صبا و پروفیل های قوطی
مبلغ 31.000 ریال برای هر کیلوگرم
10.000.000
فلزات سبک، ماشین های پیست و کشتی صبا و ارکوجت و میله های لوله ای و ضایعات فلزی متفرقه
مبلغ 25.000 ریال برای هر کیلوگرم
10.000.000
2
ماشین آلات

کامیونت ون شخصی نیسان 2400 مدل 1374
155.000.000
80.000.000
کامیون کمپرسی بنز خاور الکا 60 مدل 1362
150.000.000 7.500.000
1- کلیه ماشین الات اسقاطی و اقلام ضایعاتی موجود در ردیف 1 بصورت کیلویی و ردیف شماره 2 به صورت اسقاطی به فروش می رساند
2-به پیشنهادهای مخدوش ، مبهم ، مشروط ، خارج از موعد مقرر و فاقد فیش سپرده هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بنا به صرفه و صلاح شهرداری مختار است .
4-کلیه هزینه های نشر آگهی هزینه انتقال سند و تعویض پلاک هزینه باسکول و حمل و بارگیی مورد مزایده بر عهده برنده مزایده خواهد بود
5-چنانچه برندگان اول و دوم به ترتیب بعد از ابلاغ ظرف مدت 7 روزکاری حاضر به پرداخت مبلغ پیشنهادی نباشد سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد مبلغ پیشنهادی بصورت نقد و یکجا دریافت خواهد شد .
6- نحوه ارائه پیشنهاد: شرکت کنندگان می بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد www.setadiran.ir سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف اسناد مزایده را در پاکت ب و پیشنهاد قیمت را در پاکت ج و هر سه پاکت را به صورت لاک شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و به حراست شهردرای تحویل داده و رسید دریافت دارند لازم به ذکر است کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت
مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده: از مورخ 97.11.10 تا آخر وقت اداری روز مورخ 9711.16
مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد: از مورخ 97.11.17 تا آخر وقت اداری روز مورخ 97.11.27
بازگشایی و بررسی پیشنهادها: در مورخ 97.11.28 دفتر شهردا ساعت 11 قبل از ظهر
نحوه تهیه و خرید اسناسد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطلاعات و نحوه اطلاع رسانی صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد www.setadiran.ir امکان پذیر است
احمد ملائی مطلق- سرپرست شهرداری پارس آباد مغان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید