15693-مزایده فروش اموال بلا استفاده (شامل لوله ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15693-مزایده فروش اموال بلا استفاده (شامل لوله ...

تاریخ انتشار:1397/11/16 تاریخ انقضاء:1397/11/30
توضیحات:

نوبت اول
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دارد اموال بلا استفاده خود را شامل لوله گالوانیزه، فولادی و پلی اتیلن بشرح لیست در سطح روستاهای شهرستان دهلران با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرایط تعیین شده از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
متقاضیان می توانند از تاریخ 97.11.16 تا تاریخ 97.11.24 با مراجعه به اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی این ایلام به آدرس ایلام، بلوار دانشجو و یا مدیریت امور آبفار شهرستان دهلران به آدرس: دهلران خیابان کارگر نسبت به دریافت معرفی نامه بازدید از اموال اقدام نمایند.
شرکت کننده می بایست اسناد مزایده امضا شده توسط خود با قائم مقام قانونی را در پاکت مربوطه قرارد داده و حداکثر تا تاریخ 97.11.24 تحویل دبیرخانه ستاد استان یا شهرستان دهلران نماید
سپرده شرکت در مزایده مبلغ 1.800.000.000 ریال و نوع سپرده ضمانت نامه معتبر بانکی براساس شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس http://setadiran.ir می باشد
فرایند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونییک دولت ستاد به آدرس http://setadiran.ir می باشد
هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد
تلفن های تماس ستاد ایران 3-2229001-0843 داخلی 209
تفن های تماس شهرستان دهبران 08433725153
سایت آبفار استان ایلام: www.abfar-ilam.ir
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: http://iets.mporg.ir
سایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور http:tender.nww.co.ir
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد جهت شرکت در مزایده http://setadiran.ir
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید