15677-مزایده اقلام ضایعاتی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15677-مزایده اقلام ضایعاتی

تاریخ انتشار:1397/11/15 تاریخ انقضاء:1397/11/29
توضیحات:

آگهی مزایده عمومی شماره 2-2-111-97 ؟
شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) در نظر دارد اقلام ضایعاتی به شرح جدول ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی شوشتر ، شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره )، مدیریت بازرگانی اداره قراردادها و امور پیمانکاری مراجعه و یا با شماره تلفنهای 95 -33137094-061 و نمابر 33137097 - 061 تماس حاصل نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود.
گروه شرح کالا
مقدار
واحد
1 آهن آلات ضایعاتی
120.000 کیلوگرم
2 آهن آلات آلیاژی
40.000 کیلوگرم
3 آلومینیوم ضایعاتی
500
کیلوگرم
4 استیل ضایعاتی
500 کیلوگرم
5 ضایعات لوله هیدروفلوم
150.000 کیلوگرم
6 انواع لاستیک ضایعاتی
20.000 کیلوگرم
7 نوار دور رینگ و تیوپ
700 کیلوگرم
8 روغن سوخته
40.000 لیتر
9 بشکه خالی
1.500 بشکه
10 کیسه خالی ضایعاتی
5.000 کیلوگرم
11 مخزن هوایی آب 125.000 لیتری
1 عدد
12 مخزن هوایی آب 9.000 لیتری
1 عدد
13 بونکر (سیلو) ایستاده سیمان
5 عدد شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره
آدرس و تلفن :خوزستان, شوشتر ، شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره )، مدیریت بازرگانی اداره قراردادها و امور پیمانکاری
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید