15676-مزایده فروش سازه اسکلت فلزی خود با وزن ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15676-مزایده فروش سازه اسکلت فلزی خود با وزن ...

تاریخ انتشار:1397/11/15 تاریخ انقضاء:1397/11/29
توضیحات:

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد سازه اسکلت فلزی خود با وزن تقریبی 461 تن واقع در استان بوشهر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا بدین وسیله از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید به نشانی: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان مشاهیر - نبش خیابان غفاری - پلاک 5 مراجعه و نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نموده و ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی پیشنهاد خود را به انضمام ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی به مبلغ 700 میلیون ریال به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. نقشه ها و شرایط مزایده در موسسه موجود بوده و پیشنهاد دهنده یک نسخه از آن را دریافت و ضمیمه پیشنهاد خود می نماید.
ضمنا شماره تلفن 88381066 آماده پاسخگویی می باشد
روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید