15669-مزایده فروش تعداد بیست و پنج دستگاه کفی ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15669-مزایده فروش تعداد بیست و پنج دستگاه کفی ...

تاریخ انتشار:1397/11/15 تاریخ انقضاء:1397/11/29
توضیحات:

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه دو جنوب شرق نزاجا (شیراز) در نظر دارد تعداد بیست و پنج دستگاه کفی کمرشکن ماز 537 فرسوده و تقریبا مقدار 30 تن آهن آلات ضایعاتی و اسقاطی موجود مرکز بهینه سازی اصفهان را از طریق مزایده به فروش برساند.
الف: متقاضیان شرکت کننده در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی در وقت اداری به آدرس شیراز میدان ارتش اماد و پش منطقه دو جنوب شرق مدیریت خرید و پیمان مراجعه نمایند
ب: تاریخ بازدید اقلام از روز شنبه مورخ 97.11.27 الی روز دوشنبه 97.11.29 و زمان فروش روز سه شنبه مورخ 97.11.30 در سالن اجتماعات آمادگاه اصفهان می باشد
ج: محل رویت اقلام : اتوبان ذوب آهن شهر ابریشم پشت گلزار شهدای شهر ابریشم مرکز بهینه سازی اصفهان می باشد
د: متقاضیان باید 10 درصد قیمت پینشهادی خود را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب مربوطه واریز و اصل فیش واریزی را ارائه نمایند
و اخرین مهلت زمان دریافت قیمتهای پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 97.11.29 می باشد
دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پینشهادات مختار است
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 07137398082 تماس حاصل فرمایید
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید