15668-تجدید مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی - نوبت ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15668-تجدید مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی - نوبت ...

تاریخ انتشار:1397/11/15 تاریخ انقضاء:1397/11/29
توضیحات:

موضوع آگهی مزایده : فروش آهن آلات ضایعاتی تجدید
نوبت دوم
شهرداری خان ببین برابر بند 3 مصوبه شماره 23 مورخ 97.10.23 شورای اسلامی شهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش آهن آلات ضایعاتی نماید. لذا از شرکت کنندگان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
تلفن تماس 35862338
- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 13.000.000 ریال به صورت نقد به حساب 3100002384009 (سپرده شهرداری خان ببین) یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی
- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است
مهلت دریافت اسناد: 97.11.24
مهلت قبول پیشنهادات: 97.11.27
بازگشایی پیشنهادات: 97.11.28
سعید اسماعیلی شهردار خان ببین
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید