15662-مزایده فروش باطری های مستعمل سنگین و نیمه ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15662-مزایده فروش باطری های مستعمل سنگین و نیمه ...

تاریخ انتشار:1397/11/15 تاریخ انقضاء:1397/11/29
توضیحات:

نام سازمان مزایده گذار : پشتیبانی منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
آدرس دستگاه مزایده گذار : بندرعباس - بلوار اسکله شهید باهنر - روبروی ناوگان - پشتیبانی منطقه یکم نداجا - تلفن 07633564233
موضوع مزایده :
1- فروش باطری های مستعمل سنگین و نیمه سنگین صنعتی
2- فروش اقلام اسقاط فاوایی
3- فروش ضایعات فلزی (آهن آلات و آلومینیوم)
نوع تضمین شرکت درمزایده : ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینی معتبر بانکی در وجه منطقه یکم امامت نداجا
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 10 درصد قیمت پیشنهادی
مهلت دریافت اسناد و بازدید از اقلام : از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97.12.04
مهلت تحویل پاکت : پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97.12.05
زمان مزایده و محل قرائت پیشنهاد ها : ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 97.12.06 در محل دریافت اسناد می باشد.
شرکت خریداران در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تمامی تکالیف تعیین شده از سوی نداجا می باشد.
نداجا در راستای صرفه و صلاح خود در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات به هر عنوان که صلاح بداند مختار است.
هزینه درج آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
حضور شرکت کننده یا نماینده قانونی در روز جلسه الزامی می باشد
قیمت اسناد مزایده : 1.000.000 ریال
فرماندهی پشتیبانی منطقه یکم نداجا
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید