15660-مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مازاد  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15660-مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مازاد

تاریخ انتشار:1397/11/15 تاریخ انقضاء:1397/11/29
توضیحات:

شهرداری مرودشت در نظر دارد نسبت به فروش آهن آلات اسقاطی و مازاد با شرایط اعلام شده در اسناد مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
ردیف
شرح واحد مقدار تقریبی
قیمت پایه هر واحد
1 آهن آلات ضایعاتی
تن 40 22.000
2 بشکه سالم
عدد 100 700.000
3 منبع آب، فرغون، میز تحریر، کمد، آبگرمکن
تن 2 20.000
4 چدن خشک
کیلوگرم 200 100.000
5 فنس، سیم خاردار، ورق مستعمل
تن 1 23.000
6 آلومینیوم فرسوده
کیلوگرم 500 140.000
7 آهن آلات شامل میلگرد، نبشی، قوطی مستعمل
تن 1 22.000
1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
2- متقاضیان می بایست مبلغ 56.250.000 (پنجاه و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال) سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب شماره 0107188877000 نزد بانک ملی شعبه مرودشت به نام شهرداری مرودشت الزامی می باشد
3- چنانچه نفرات اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می شود
4- سایر اطلاعات در اسناد مزایده و سایت شهرداری مرودشت به آدرس www.marvdashtcity.ir درج گردیده است
5- متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 97.11.21 به حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
6- تاریخ بازگشایی پاکات مزایده روز سه شنبه 97.11.23 در محل شهرداری مرودشت می باشد
روابط عمومی شهرداری مرودشت
آدرس و تلفن :فارس, فارس, -
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید