15641-مزایده ضایعات آهن آلات - نوبت دوم  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15641-مزایده ضایعات آهن آلات - نوبت دوم

تاریخ انتشار:1397/11/14 تاریخ انقضاء:1397/11/28
توضیحات:

شهرداری اسفرورین در نظر دارد ضایعات آهن آلات خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت اسناد مزایده به مدت هفت روز از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به واحد امور مالی شهرداری اسفرورین مراجعه نمایند
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد
هزینه کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد
هزینه آگهی هرچند نوبت بعهده برنده مزایده می باشد
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید