15640-مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16 مفروز از پلاک 2 ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15640-مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16 مفروز از پلاک 2 ...

تاریخ انتشار:1397/11/14 تاریخ انقضاء:1397/11/28
توضیحات:

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سنگر
ششدانگ پلاک ثبتی 16 مفروز از پلاک 2 سنگ اصلی ....
دو انبار
یک واحد سیلوی زمینی و حلقه چاه آب نیمه عمیق با منبع هوایی و سیستم انتقال آب
قیمت پایه 10.148.000.000 ریال
تاریخ مزایده 97.11.29
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید