15639-تجدید مزایده اقلام ضایعاتی انبار نوبت دوم  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15639-تجدید مزایده اقلام ضایعاتی انبار نوبت دوم

تاریخ انتشار:1397/11/14 تاریخ انقضاء:1397/11/28
توضیحات:

نوبت دوم
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه در نظر دارد اقلام ضایعاتی انبار سازمان را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ 97.11.14 تا 97.11.25 شرایط مزایده را از امور مالی سازمان دریافت نمایند.
1- قیمت برآورد اولیه مطابق جدول ذیل می باشد
2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده مطابق جدول ذیل است که باید به حساب شماره 0105613660009 نزد بانک ملی شعبه مرکزی ساوه واریز نمایند (ارایه اصل فیش در روز مزایده الزامی می باشد)
3- تاریخ مزایده حضوری روز شنبه 97.11.27 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر اداری سازمان بلوار شهید بهشتی میدان جهاد خواهد بود
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده به ترتیب اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
5- سازمان آتش نشانی شهردرای ساوه در رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است
6- به قیمت برآوردی 9 درصد ارزش افزوده اضافه میگردد
7- هزینه چاپ اگهی و حمل ضایعات و دستمزد کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است و در صورت نیاز متقاضیان می توانند با شماره تلفن 42241111 - 086 تماس حاصل نمایند.
ردیف کالا مقدار قیمت واحد کارشناسی ریال
قیمت کل ریال
سپرده ریال
توضیحات
1 آهن آلات سبک و سنگین
حدودا 5 تن
20.000 100.000.000 5.000.000 ضایعات ذوبی می باشد
2 لوازم اداری و متفرقه
5.000.000 5.000.000 250.000 یخچال - جاروبرقی - دستگاه کپی - تلویزیون - رادیو - لاستیک کامیون که اقساطی می باشد
آدرس و تلفن :مرکزی, -
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید