15620-مزایده فروش اقلام اسقاطی آهن آلات ، ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15620-مزایده فروش اقلام اسقاطی آهن آلات ، ...

تاریخ انتشار:1397/11/13 تاریخ انقضاء:1397/11/27
توضیحات:

نام دستگاه مزایده گزار : معاونت اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی
شماره پارتی : 110973814000009
شرح پارتی : فروش اقلام اسقاطی آهن آلات ، آلومینیوم ، باطری خشک و ...
استان پارتی: اردبیل
گروه کالا: سایر کالاها
قیمت پایه ( ارزش ريالی ):
مهلت ارسال پیشنهاد : 97.11.27 تا ساعت 15:30
سایت ستاد www.setadiran.ir
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید