15619-مزایده فروش آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15619-مزایده فروش آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع ...

تاریخ انتشار:1397/11/13 تاریخ انقضاء:1397/11/27
توضیحات:

نام دستگاه مزایده گزار: اداره گمرک شهید رجایی بندرعباس
استان هرمزگان
شماره پارتی 110970016100001
شرح پارتی فروش آهن آلات اسقاطی واقع در مجتمع مسکونی 76 واحدی گمرک
استان پارتی هرمزگان
گروه کالا سایر کالاها
قیمت پایه ارزش ریالی15.021.000
مهلت ارسال پیشنهاد از 97.11.17 ساعت 8 تا 97.11.27 ساعت 19
سایت ستاد www.setadiran.ir
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید