15618-مزایده فروش آهن آلات مستعمل  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15618-مزایده فروش آهن آلات مستعمل

تاریخ انتشار:1397/11/13 تاریخ انقضاء:1397/11/27
توضیحات:

نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
شماره پارتی 110970122100002
شرح پارتی فروش آهن آلات مستعمل
گروه کالا
قیمت پایه ارزش ریالی16.250.000.000
مهلت ارسال پیشنهاد از 97.11.11 ساعت12 تا 97.11.28 ساعت 12
سایت ستاد www.setadiran.ir
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید