15616-مزایده سه عدد آلاچیق و..  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15616-مزایده سه عدد آلاچیق و..

تاریخ انتشار:1397/11/13 تاریخ انقضاء:1397/11/27
توضیحات:

کلاسه 970720
سه عدد آلاچیق
آلاچیق دو طبقه به طول 6/45 متر و عرض 3/40 به ارزش 80.000.000 ریال
یک باب اتاق اسکلت به مساحت 110متر به مبلغ 320.000.000 ریال
مبلغ کل ردیف ها 480.000.000 ریال
روز شنبه مورخ 97.11.27 ساعت 11 صبح
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید