15615-مزایده فولاد اوزان  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15615-مزایده فولاد اوزان

تاریخ انتشار:1397/11/13 تاریخ انقضاء:1397/11/27
توضیحات:

کلاسه 970372 -970373-9701148-970300-970800
فولاد اوزان مختلف قیمت واحد 35000 قیمت کل 285965000 ریال
قفسه آهنی مخصوص میلگرد قیمت واحد 25000000 قیمت کل 125000000 ریال
پالت آهنی 25 عدد قیمت واحد 24000000 قیمت کل 38400000
مجموعا 3.256.265.000 ریال
مورخ 97.11.15 روز دوشنبه راس ساعت 8.30
دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید