15594-مزایده فروش رادیاتور پنلی فولادی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15594-مزایده فروش رادیاتور پنلی فولادی

تاریخ انتشار:1397/11/10 تاریخ انقضاء:1397/11/24
توضیحات:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول ؟
مورد مزایده فروش رادیاتور پنلی فولادی
زمان مزایده روز دوشنبه مورخ 97.11.15 ساعت 12 الی 13
دادورز شعبه ششم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید