15296-مزایده عمومی هشت دستگاه خودرو اسقاطی - ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15296-مزایده عمومی هشت دستگاه خودرو اسقاطی - ...

تاریخ انتشار:1397/10/22 تاریخ انقضاء:1397/11/06
توضیحات:

شماره 100970369900001
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ـ بندر چابهار در نظر دارد مزایده عمومی هشت دستگاه خودرو اسقاطی پلاک منطقه آزاد چابهار به صورت اوراقی را با بهره گیری از سامانه الکترونیکی دولت www.setadiran.ir و با مزایده شماره 100970369900001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند
زمان انتشار در سایت 97.10.22 ساعت 7.30
مهلت دریافت اسناد مزایده: 97.11.1 ساعت 15.30
تاریخ بازدید 97.11.2 ساعت 11
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 97.11.11 ساعت 15.30
زمان بازگشایی: 97.11.13 ساعت 9
زمان اعلام به برنده: 97.11.14
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارایه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید
3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934 - 021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید