15291-مزایده فروش مخازن نفت سفید  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15291-مزایده فروش مخازن نفت سفید

تاریخ انتشار:1397/10/22 تاریخ انقضاء:1397/11/06
توضیحات:

نوبت اول
مزایده گزار: شرکت تعاونی روستایی دهقان شبانکاره
شماره آگهی : دو
تاریخ شروع : بیست و دوم دیماه یک زهرا و سیصد و نود و هفت
تاریخ درج آگهی 97.10.22
عنوان آگهی: آگهی مزایده فروش مخازن نفت سفید
تاریخ آگهی: شرکت تعاونی روستایی دهقان شبانکاره در نظر دارد تعداد 15 مخزن نفت سفید مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی طبق شرایط ذیل به فروش برساند. لذا به اطلاع آن دسته از علاقمندان به خرید کالاهای مذکور می رساند ضمن واریز 5% مبلغ پیشنهادی به حساب شماره 197107607 بانک کشاورزی شعبه شبانکاره از تاریخ 97.10.22 لغایت 97.10.29 به مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی شبانکاره ساختمان شرکت مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است مبلغ تضمین شرکت در مزایده به میزان 5% مبلغ پیشنهادی که در اسناد مزایده قید گردیده می باشد.
از روزهای سه شنبه تا پنجشنبه مورخ 97.10.25 لغایت 97.10.27 جهت بازدید کالاهای مزبور در نظر گرفته شده است.
تاریخ عودت مدارک و بازگشایی پاکات مزایده روز یکشنبه ساعت 10 مورخ 97.10.30 می باشد.
1. مخزن 120000 لیتری تعداد 12 عدد قیمت کارشناسی 42.000.000 ریال
2. مخزن 13000 لیتری تعداد 3 عدد قیمت کارشناسی 28.000.000 ریال
آدرس بوشهر ـ برازجان ـ شبانکاره خیابان امام خمینی ره ـ روبروی بانک ملی ـ شرکت تعاونی روستایی دهقان
تلفن 07734852113- 09171748576
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید