15290-مزایده کانکس  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15290-مزایده کانکس

تاریخ انتشار:1397/10/22 تاریخ انقضاء:1397/11/06
توضیحات:

کلاسه 970878 ج
1- دو دستگاه اطاقک فلزی (کانکس )
2- کانکس ها دارای شاسی آهنی و سقف شیب دار
کانکس شماره یک به ابعاد 5*3 متر به مبلغ 30.000.000 سه میلیون تومان
کانکس شماره دو به ابعاد 2/3*5.3 متر به مبلغ 50.000.000 پنج میلیون تومان جمعا 80.000.000 ریال
مورخ 97.11.6 ساعت 11 صبح
شعبه دوم اجرای احکام مدنی ارومیه
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید