15274-مزایده کولر پنجره ای اسقاط ....نوبت دوم  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15274-مزایده کولر پنجره ای اسقاط ....نوبت دوم

تاریخ انتشار:1397/10/19 تاریخ انقضاء:1397/11/03
توضیحات:

شرکت گاز استان گیلان در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان خرید دعوت بعمل می آورد از تاریخ درج آگهی بمدت 7 روز در ساعت اداری به جز روزهای پنجشنبه و جمعه جهت هماهنگی در بازدید از اقلام مذکور و دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش پرداختی بمبلغ 200.000 ریال به شماره حساب سیبا 2174634404002 بانک ملی شعبه مرکزی رشت (حسابگری 3701) به عنوان رابط تمرکز سپرده های تملک داراییهای سرمایه ای شرکت گاز استان گیلان و اصل کارت ملی / شناسنامه و کپی مربوطه و درخواست کتبی به آدرس رشت- کیلومتر 5 جاده لاکان (بلوار پروفسو سمیعی) روبروی آموزشکده فنی شهید چمران اداره امور کالای شرکت گاز استان گیلان مراجعه نمایند شماره تماس دفتر امور کالا: 33431650 - 013
ردیف شرح کالا
تعداد/مقدار
قیمت کارشناسی به ریال
1 درب و پنجره آلومینیومی اسقاط
به وزن تقریبی 1000 کیلوگرم
هر کیلو 47.000
2 کولر پنجره ای اسقاط
8 دستگاه
هر دستگاه 5.000.000
3 کولر اسپیلت اسقاط
یک دستگاه
1.000.000
4 آب سرد کن استیل اسقاط
2 دستگاه
هر دستگاه
3.000.000
5 آهن آلات و لوازم اداری اسقاط
وزن تقریبی
80.000 کیلوگرم
هر کیلو
16.000
روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید