15273-مزایده بشکه خالی 200 لیتری  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15273-مزایده بشکه خالی 200 لیتری

تاریخ انتشار:1397/10/19 تاریخ انقضاء:1397/11/03
توضیحات:

نوبت اول شماره 1000970563300001
شماره مزایده مرجع 4038/ب/4/س
ردیف شرح واحد مقدار
1 بشکه خالی 200 لیتری
عدد 800
2 روغن سوخته
لیتر 10500
3 آهن آلات قراضه با دو عدد منبع ذخیره فلزی
کیلوگرم 30000
4 داغی ماشین آلات
کیلوگرم 30000
5 قطعات اسقاطی چکش سنگ شکن و ماسه
کیلوگرم 21000
6 قایق فایبرگلاس مستعمل بدون موتور
عدد 5
7 بشکه خالی 20 لیتری
عدد 200سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran .ir )
و با شماره مزایده به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: 97.10.19 ساعت 9 صبح تا تاریخ 97.10.29 ساعت ۱۴
تاریخ بازدید 97.10.22
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 97.11.10 از ساعت ۸ تا ساعت ۱۴
زمان بازگشایی 97.11.11 ساعت ۱۵
زمان اعلام به برنده 97.11.18 ساعت ۱۲
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد
۱- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
۲- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
۳- سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۴- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد
۵- در مقابله فروش اجناس و قطعات و سایر اموال وجه نقد دریافت می گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار می باشد
۶- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۴۱۳۹۴-۲۱
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام و سایر استان ها، در سایت سامانه (setadiran. ir )
بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر» موجود است
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید