15267-مزایده واگذاری جمع آوری ضایعات پسماند خشک ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15267-مزایده واگذاری جمع آوری ضایعات پسماند خشک ...

تاریخ انتشار:1397/10/19 تاریخ انقضاء:1397/11/03
توضیحات:

شرکت بازیافت لنجان به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به واگذاری جمع آوری ضایعات پسماند خشک شامل لاک، پت، حلب و... از کل سطح شهرهای نه گانه شهرستان لنجان از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ انتشار به مدت حداکثر هفت روز به دفتر شرکت بازیافت لنجان واقع در زرین شهر، بلوار شهید فهمیده ، روبروی مسجد صباحی مراجعه نمایند.
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید