15262-مناقصه خرید 300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15262-مناقصه خرید 300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده

تاریخ انتشار:1397/10/19 تاریخ انقضاء:1397/11/03
توضیحات:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 102-97/10 ت ؟
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید 300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده پرکروم 80 میلیمتری مورد استفاده در آسیای گلوله ای کارخانه طلای موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000043 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.800.000.000 (یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 97.10.19 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 97.10.29 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند
آدرس و تلفن :اصفهان, آسیای گلوله ای کارخانه طلای موته
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید