15261-مناقصه خرید لوله آلومینیومی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15261-مناقصه خرید لوله آلومینیومی

تاریخ انتشار:1397/10/19 تاریخ انقضاء:1397/11/03
توضیحات:

صنایع شهید مسلمی در نظر دارد خرید موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به طور جداگانه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لازم به ذکر است جهت دریافت اسناد مناقصه داشتن رزومه شرکت و معرفی نامه الزامی است و تنها در صورتی اسناد مناقصه به نماینده شرکت ارائه می گردد که رزومه مورد تایید صنایع واقع گردد. از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و پیوست فنی به نشانی: تهران - کیلومتر 35 جاده خاوران، بعد از شهر پاکدشت، میدان پارچین، جاده اختصاصی پارچین، صنایع شهید مسلمی، معاونت بازرگانی (جهت دریافت اسناد مناقصه با شماره تلفن های ذکر شده حتما هماهنگ شود: 36076253 و 36076248 - 021 ) مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 97.10.19 لغایت 1397.10.30 از ساعت 8 صبح الی 11:45 و از ساعت 13:15 لغایت 15:30 خواهد بود و اسناد مناقصه را می بایست تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97.11.01 به آدرس مذکور تحویل نمایند. استعلام های واصله واجد شرایط در روز 3شنبه مورخ 97.11.02 راس ساعت 9 صبح بازگشایی و بررسی خواهد شد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مهر یا سپرده معتبر، مخدوش و مشروط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
* هر شرکت کننده جهت حضور در یک یا چند موضوع مناقصه مختار می باشد.
1-خرید لوله آلومینیومی 74/5*86/5 باکد 01100210 به مقدار 100.000 کیلوگرم
2-پریفورم قطعه با کد 010-0006-01 به تعداد 100.000 عدد
3- ماشینکاری قطعه با کد 00060-01 به تعداد 100.000 عدد
4- خرید لوله آلومینیومی 83.5*76 با کد 01100230 به مقدار 60.000 کیلوگرم
5- پریفورم قطعه با کد 010-002-01 به تعداد 100.000عدد
6-ماشینکار قطعه با کد 0020-01 به تعداد 100.000 عدد
7-ماشینکاری قطعه با کد 05-100-141 به تعداد 100.000 عدد
8- ماشینکاری قطعه با کد 04-400-141 به تعداد 100.000 عدد
9- پرسکاری قطعه با کد 01-510-141 به تعداد 100.000 عدد
10- ماشینکاری قطعه با کد 03-530-141 به تعداد 100.000 عدد
11- تولید قطعه با کد 01-710-141 به تعداد 100.000 عدد
12- تولید قطعه پلاستیکی با کد 0020-141 به تعداد 100.000 عدد
13- تولید قطعه پلاستیکی با کد 0010-141 به تعداد 100.000 عدد
14- تولید قطعه با کد 010-0002-01 به تعداد 100.000 عدد
15- تولید قطعه پلاستیکی با کد 015013040 به تعداد 100.000 عدد
16- تولید قطعه یونولیتی با کد 00820-01 به تعداد 100.000 عدد
17- تبدیل ضایعات مس به مقدار 50.000 کیلوگرم
18- فورج و ماشینکاری قطعه با کد 02-0006-01 به تعداد 50.000 عدد
19- تولید قطعه یونولیتی با کد 01130-01-173 به تعداد 25.000 عدد
20- تولید قطعه یونولیتی با کد 01120-01-173 به تعداد 25.000 عدد
21- خرید دستگاه تست الکترو استاتیک با کد 0200030 به تعداد یک دستگاه
22- خرید مواد شیمیایی با کد 00200630 به مقدار 4000 کیلوگرم
23- خرید پودر مواد با کد 00200970 به مقدار 2.000 کیلوگرم
24- خرید پودر مواد با کد 002000170 به مقدار 1.200 کیلوگرم
25- خرید مواد شیمیایی با کد 3100280 به تعداد 150.000 عدد
26- تولید قطعه با کد 018001 به تعداد 30.000 عدد
27- تولید قطعه با کد 018002 به تعداد 75.000 عدد
28- تولید قطعه با کد 018003 به تعداد 30.000 عدد
29- تولید قطعه با کد 00230-01 به تعداد 100.000 عدد
30- خرید لوله فولادی 108*113.9 به مقدار 200.000 کیلوگرم
31- خرید ساچمه 6.35 به مقدار 120.000 کیلوگرم
32-خرید رنگ سبز پودری با کد 0300560 به مقدار 10.000 کیلوگرم
33- خرید رنگ پودری الکترو استاتیک خاکی با کد 0300370 به مقدار 8000 کیلوگرم
34 خرید رنگ خاکی با کد 0300130 به مقدار 5000 کیلوگرم
35- خرید تسمه مسی 5.5*120 به مقدار 300.000 کیلوگرم
36- خرید فرمان رزوه توپی بخور با کد 07200270 به تعداد 5 عدد
37- خرید فرمان رزوه توپی نخور با کد 07200280 به تعداد 5 عدد
38- خرید فرمان رزوه رینگی بخور با کد 07200290 به تعداد 5 عدد
39- خرید فرمان رزوه رینگی نخور با کد 07200310 به تعداد 5 عدد
40- خرید فرمان رزوه توپی بخور با کد 07200230 به تعداد 5 عدد
41- خرید فرمان رزوه توپی نخور با کد 07200230 به تعداد 5 عدد
42- خرید فرمان رزوه رینگی بخور با کد 07200250 به تعداد 5 عدد
43- خرید فرمان رزوه رینگی نخور با کد 07200260 به تعداد 5 عدد
44- خرید دوربین های سیستم مداربسته به همراه متعلقات مطابق فرمهای درخواستی
45- خرید لوله فولادی قطر 3*127/6 به مقدار 17.000 کیلوگرم
46- فورجکاری قطعه با کد 001001 به تعداد 100.000 عدد
47- خرید تسمه فولادی 14/9*410*2000 به مقدار 900.000 کیلوگرم
48- خرید لوله فولادی 34*42 با کد 0120010 به مقدار 100.000 کیلوگرم
49- ماشینکاری قطعه با کد 00270-01 به تعداد 100.000 عدد
50- تولید قطعه با کد 0010-03-239 به تعداد 100.000 عدد
51- ماشینکاری قطعه با کد 00160-01 به تعداد 100.000 عدد
52- ماشینکاری قطعه با کد 0480-01-173 به تعداد 10.000 عدد
53- خرید میلگرد برنجی قطر 6 به مقدار 2.000کیلوگرم
54- خرید ورق استیل نگیر فنری به مقدار 4.000 کیلوگرم
55- پیمانسپاری خطوط مونتاژ برای مدت یک سال
56- پیمانسپاری خطوط کارخانه تولید شماره 1 برای مدت یک سال
57- تهیه طبخ و توزیع غذا سطح صنعت برای یک سال
58- خرید دستگاه اتوماسیون خط تولید با کد 0010020 به تعداد یک دستگاه
59- خرید دستگاه توزین با کد 0010020 به تعداد یک دستگاه
60- پیمانسپاری خدمات سیزینگ لوله فولادی به روش کشش سرد به مقدار 3.000.000 کیلوگرم
61- پرسکاری قطعه با کد 0015-01-154 به تعداد 30.000 عدد
62- پریفورم لوله با کد 02100130 به تعداد 30.000 عدد
63- پریفورم با کد 02100130 به تعداد 50.000
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید