15252-مزایده میزان 2000 تن ریمیت آهن اسفنجی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15252-مزایده میزان 2000 تن ریمیت آهن اسفنجی

تاریخ انتشار:1397/10/18 تاریخ انقضاء:1397/11/02
توضیحات:

نوبت اول
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد میزان 2000 تن ریمیت آهن اسفنجی را با مشخصات ذیل و به صورت تحویل درب کارخانه به آدرس خوزستان کیلومتر 10 جاده سربندر به آبادان کد پستی 69135 - 64331 از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل اقدام نماید.
نمونه FE METAL
FE TOTAL
MET% S% C%
ریمیت آهن اسفنجی
30% To 10
70% to 68
25% to 16
0.005 0.81- ارائه ضمانت نامه یا چک بانکی معادل 500.000.000 ریال پاکت شماره یک
2- قیمت پیشنهادی در پاکت شماره دو
3- تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به صورت نامه رسمی با مهر و امضا مجاز شرکت و بدون هیچ گونه پیش شرط
4- زمان و محل دریافت پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری 97.10.23 به آدرس تهران
5- زمان گشایش پاکات روز 97.10.24 ساعت 14 در محل شرکت
6- شرکت در قبول یا رد همه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد
7- درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مزایده گذاv ایجاد نمی کند
8- آدرس و تلفن: تهران - میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال پلاک 1713 برج شمالی طبقه پنجم دفتر شرکت فولاد صنعت شادگان تلفن 88904320
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید