15251-تجدید مزایده تعدادی از ماشین آلات اسقاطی و ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15251-تجدید مزایده تعدادی از ماشین آلات اسقاطی و ...

تاریخ انتشار:1397/10/18 تاریخ انقضاء:1397/11/02
توضیحات:

نوبت اول
شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات اسقاطی و ضایعات آهنی خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده به فروش رساند.
ردیف نوع
اقلام اسقاطی
پلاک
وضعیت
قیمت پایه
ریال
مبلغ سپرده
ریال
1
آهن آلات
فلزات سنگین -شامل لوله های بزرگ و نگهدارنده کشتی صبا و پروفیل های قوطی
- اسقاطی
مبلغ 31.000 ریال برای هر کیلوگرم
10.000.000
فلزات سبک- ماشین های پیست و کشتی صبا و ارکوجت و میله های لوله ای و ضایعات فلزی متفرقه
- اسقاطی مبلغ 25.000 ریال برای هر کیلوگرم
10.000.000
2 ماشین آلات کامیونت ون شخصی نیسان 24000 مدل 1374
91 -31 س 554 مستعمل 155.000.000 8.000.000
کامیون کمپرسی بنز خاور الکا 60 مدل 1362 تبریز 11-49531
اسقاطی 150.000.000
7.500.000
1- کلیه ماشین آلات اسقاطی و اقلام ضایعات موجود در ردیف 1 بصورت کیلویی و ردیف شماره 2 به صورت اسقاطی بفروش می رسد
2- به پیشنهادهای مخدوش , مبهم , مشروط خارج از موعد مقرر و فاقد فیش سپرده به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بنا به صرفه و صلاح شهرداری مختار است
4- کلیه هزینه های نشر اگهی هزینه انتقال سند و تعویض پلاک ، هزینه باسکول و حمل و بارگیری مورد مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود
5- چنانچه برندگان اول و دوم به ترتیب بعد از ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری حاضر به پرداخت مبلغ پیشنهادی نباشد سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد مبلغ پیشنهادی بصورت نقد و یکجا دریافت خواهد شد
6- نحوه ارایه پیشنهاد شرکت کنندگان می بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارایه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف اسناد مزایده را در پاکت ب و پیشنهاد قیمت را در پاکت ج و هر سه پاکت را به صورت لاک شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و حراست شهرداری تحویل داده و رسید دریافت دارند لازم به ذکر است کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت
7- محل و مهلت دریافت اسناد شرکت در مزاید : از مورخه97.10.18 تا آخر وقت اداری روز مورخه 97.10.24
8- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد: از مورخه 97.10.25 تا آخر وقت اداری مورخه 97.11.4
9- بازگشایی و بررسی پیشنهادها : از مورخه 97.10.13 روز 5شنبه در دفتر شهرداری ساعت 11 قبل از ظهر
10- نحوه تهیه و خرید اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطلاعات و نحوه اطلاع رسانی صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد www.setadiran.ir امکانپذیر است
احمد ملائی مطلق- سرپرست شهرداری پارس آباد مغان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید